Trwa ładowanie...
ddgt3t8
Artykuł sponsorowany

Detektyw w procesach o stwierdzenie nieważnosci małżeństwa

Przyjęło się, że udział detektywa jest nieodzowny w przypadku rozwodów, a szczególnie gdy małżonkowie próbują sobie wzajemnie udowodnić zdradę. Takich postępowań jest bardzo dużo i na pewno cieszą się coraz większą popularnością. Ale czy praca prywatnego detektywa może pomóc w przypadku procesu kościelnego o tzw. rozwód kościelny? O tajnikach swojej pracy i możliwościach opowiadają detektyw Bartosz Weremczuk z detektywi.net i adwokat kościelny Michał Poczmański z Kancelarii Kanonicznej.
Share
Detektyw w procesach o stwierdzenie nieważnosci małżeństwa
Detektyw w procesach o stwierdzenie nieważnosci małżeństwaŹródło: materiały partnera
ddgt3t8

Czym w zasadzie zajmuje się detektyw w codziennej pracy?

  materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Bartosz Weremczuk: Jest kilka stereotypów na temat pracy detektywa i wynikają one głównie z przekazu tworzonego przez twórców fabularyzowanych programów telewizyjnych. Detektywi, tak jak adwokaci często mają swoje specjalizacje. Jedni zajmują się poszukiwaniem zaginionych osób, sprawami kryminalnymi, inni prowadzą śledztwa gospodarcze ukierunkowane na nieuczciwych pracowników i kontrahentów. Największą grupę tworzą jednak prywatni śledczy tropiący niewiernych partnerów – najczęściej małżonków.

ddgt3t8

Jak wygląda udział detektywa w sprawach rozwodowych?

BW: Od detektywa oczekuje się, że zbierze bezsporne dowody na zdradę i właśnie w tym kierunku najczęściej prowadzone są nasze działania. Zdarza się jednak, że podejrzana o zdradę osoba nie dopuszcza się jej, ale za to zlecający dowiaduje się o jej aspektach życia, które mogą stanowić podstawę do orzeczenia rozwodu przez sąd. Niejednokrotnie odkrywaliśmy potajemne uprawianie hazardu, zażywanie narkotyków, czy nadmierne spożywanie alkoholu. Zdarzało nam się również wykryć uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach przestępczych czy wyznaniowych, co stwarzało realne zagrożenie bezpieczeństwa osobistego i finansowego dla naszego nieświadomego klienta. Nigdy nie wiemy, co będzie finalnym efektem naszej pracy, dlatego zakładamy, że może zdarzyć się wszystko.

Czy Państwa raporty były wykorzystywane kiedyś w procesie o ,,rozwód kościelny”?

BW: Chodzi oczywiście o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak najbardziej! Ostatnio coraz częściej bierzemy udział w takich procesach, nie tylko przygotowując raporty z dowodami na konkretne okoliczności, ale również jako świadkowie konkretnych zdarzeń. Tak się na przykład narodziła współpraca z mecenasem Poczmańskim, który jest adwokatem kościelnym. Nasze biuro detektywistyczne, świadcząc różnorodne usługi jest w stanie wspierać nie tylko prawników rozwodowych, ale również adwokatów kościelnych i osoby prowadzące procesy kościelne. Cieszymy się, że możemy się z nimi wymieniać swoją wiedzą i doświadczeniami.

ddgt3t8

Panie Mecenasie, na ile praca detektywistyczna może pomóc w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

  materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Michał Poczmański: Jest to skomplikowany temat. W prawie kanonicznym mamy coś takiego jak dowody niegodziwe, tzn. zdobyte w sposób niegodziwy. Kwestię tę reguluje kan. 1527 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, a uszczegóławia ją Instrukcja procesowa Dignitas connubii. W art. 157 § 1 tej instrukcji czytamy: ,,dowody niegodziwe, tak same w sobie, jak i w sposobie zdobycia, nie mogą być przedstawione ani dopuszczone”. Taka regulacja jasno wskazuje, że takich dowodów nie możemy przedstawić w sądzie kościelnym. Mimo wszystko pojawia się wiele skrajnych stanowisk w tym temacie, bowiem najważniejszą istotą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest prawda obiektywna. Zatem nieprzedstawienie dowodów niegodziwych może spowodować, że odsuniemy się od zgodności z prawdą. Poznanie jej będzie znacząco utrudnione.

W takim razie, czym są dowody zdobyte w sposób niegodziwy?

MP: Mówimy tutaj o dowodach, których sposób zdobycia budzi uzasadnione wątpliwości. Na przykład wykradzione dokumenty albo zeznania świadka na temat tego co podsłuchał, ewentualnie włamanie się na skrzynkę poczty elektronicznej i wykradzenie prywatnej korespondencji. Dowodem niegodziwym będzie również sporządzenie fałszywych dokumentów na okoliczność osiągnięcia pozytywnego wyroku np. sfałszowanie ekspertyz medycznych czy kart szpitalnych.

ddgt3t8

W jakich przypadkach takie dowody mogą zostać wykorzystane w procesie?

MP: O tym decyduje przewodniczący składu sędziowskiego. Każda taka sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i nie może się odnosić do ogółu. Sędzia oprócz dojścia do prawy obiektywnej musi także respektować zasady etyczne. Wykorzystanie dowodów niegodziwych lub zdobytych w sposób niegodziwy będzie możliwe np. w przypadku zgody na ich wykorzystanie przez stronę przeciwną, ale tak jak zaznaczyłem na wstępie - nie jest to regułą. Chodzi o to, aby cel nie uświęcał środków. O tym też przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego w n 1753.

Dopiero od niedawna mówi się, że adwokat kościelny współpracuje z detektywami. Dlaczego?

MP: Faktycznie, wcześniej rzadko korzystałem z pomocy detektywów. Wynikało to głównie z braku świadomości zalet takiej współpracy, ale i zaufania. Niestety wizerunek detektywa w Polsce przez dłuższy czas kojarzony był tylko z jednym nazwiskiem. Na szczęście się to już zmienia i widać, że zawód detektywa staje się słusznie zawodem zaufania publicznego. Detektyw ma narzędzia, które pozwalają wydobyć informacje i dokumenty w sposób trudny, a czasami niemożliwy dla przeciętnego człowieka. Oczywiście mówimy tu o sposobach wyłącznie legalnych, a więc wchodzących w kanon dowodów dopuszczonych w procesie kościelnym. Warto podkreślić, że zarówno ja, jak i detektyw Weremczuk w swojej pracy kierujemy się podobnymi wartościami i zasadami etyki. Czujemy na sobie również dużą odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Niejednokrotnie sprawozdanie detektywa zaważyło na losie danej rodziny. Ważne jest zatem, aby usługi detektywistyczne były realizowane przez sprawdzony podmiot.

ddgt3t8

W takim razie, w których sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przyda się pomoc detektywa?

MP: O ile Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. nie wymienia zdrady jako podstawy prawnej do stwierdzenia nieważności małżeństwa, tak może ona być okolicznością, która potwierdzi w sposób bezpośredni bądź pośredni dany tytuł prawny. Może to być symulacja całkowita zgody małżeńskiej, a więc wykluczenie zawarcia związku małżeńskiego, bądź też symulację częściową, która będzie odnosiła się do wykluczenia pozytywnym aktem woli wierności oraz jedności małżeńskiej.

Panie Bartoszu, czy wykrycie zdrady to najczęstsze zadanie z jakim detektyw mierzy się w swojej pracy?

BW: Od kilku lat widzimy systematyczny wzrost tego typu zleceń. Usługi detektywistyczne polegające na obserwacji osoby podejrzewanej o niewierność to ponad połowa wszystkich spraw jakimi się zajmujemy. Do zdrady co raz częściej dochodzi w wirtualnym świecie, dlatego nasze śledztwa prowadzimy również online. Jedne internetowe znajomości kończą się na niewinnej konwersacji, inne na cyber seksie, ale są i te kontynuowane są w realnym świecie. Romanse pozamałżeńskie to problem istniejący od zarania dziejów, jednak nigdy wcześniej nie były one tak łatwo dostępne i tak trudne do wykrycia. Dziesiątki aplikacji randkowych, szyfrowanych komunikatorów i anonimowych maili w połączeniu z wszechobecną pokusą sprawia, że wiele osób ryzykuje i stawia na szali całe swoje dotychczasowe życie.

ddgt3t8

Panie Mecenasie, czy są jeszcze jakieś szczególne sprawy, w których pomoże detektyw?

MP: Pomoc detektywa może okazać się także nieoceniona w przypadku udowadniania tytułu z kanonu 1095 n3, z którego to toczy się najwięcej procesów kościelnych w Polsce. Mam tu na myśli niezdolność do podjęcia i wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich np. z powodu uzależnienia od narkotyków czy hazardu. Bardzo często współmałżonek nie ma pojęcia o takiej rzeczywistości, gdyż mąż czy żona po prostu dobrze kłamie. I tu pomocną rolę odgrywa detektyw, który może zebrać dowody potwierdzające brak prawdomówności. Podobnie sytuacja ma się z zatajeniem odmiennej orientacji. Znam przypadek, gdy mąż bardzo długo ukrywał przed żoną, że jest osobą homoseksualną. Gdyby nie pomoc detektywa w tej sprawie, prawda nie wyszłaby tak szybko na jaw.

Czy zdarzyło się Panu, aby ktoś wynajął Pana jedynie do zadań związanych z procesem

o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

BW: Tak, oczywiście. Świadomość samych klientów, ale i adwokatów kościelnych na temat naszej pracy zdecydowanie wzrosła, dlatego proszą nas o pomoc zarówno strony takiego postępowania, jak i ich pełnomocnicy. Mecenas Poczmański zwracał się do nas na przykład po to, aby ustalić miejsce zamieszkania pozwanego. W przypadku gdy strona powodowa nie zna tych danych, ma utrudnione możliwości złożenia skargi powodowej. Po uzyskaniu przez naszych detektywów aktualnych danych adresowych przekazujemy je do Kancelarii Kanonicznej, a mec. Poczmański zajmuje się odpowiednim wykorzystaniem tych informacji w sądzie kościelnym. Zdarza się również, że musimy odszukać świadków, alb dokumenty niezbędne w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

ddgt3t8

Panie Mecenasie, jak często poleca Pan swoim Klientom skorzystanie z pomocy detektywa?

MP: Tak jak wspomniałem wcześniej, są sprawy z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w których pomoc detektywa może okazać się bardzo korzystna, a nawet niezbędna. Dlatego też, jeżeli po rozmowie z Klientem i przeanalizowaniu całej sprawy widzę, że skorzystanie z usług detektywistycznych mogłoby wpłynąć pozytywnie na dane rozstrzygnięcie, wówczas informuję Klienta o takich możliwościach.

Bartosz Weremczuk – detektyw, partner zarządzający, agencja detektywistyczna detektywi.net.

dr Michał Poczmański – doktor prawa kanonicznego adwokat kościelny specjalizujący się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Założyciel Kancelarii Kanonicznej.

ddgt3t8

Podziel się opinią

Share
ddgt3t8
ddgt3t8