Blisko ludziPowrót do szkoły. Obostrzenia i wytyczne na rok szkolny 2020/2021

Powrót do szkoły. Obostrzenia i wytyczne na rok szkolny 2020/2021

Obostrzenia i wytyczne na rok szkolny 2020/2021
Obostrzenia i wytyczne na rok szkolny 2020/2021
Źródło zdjęć: © Pexels

31.08.2020 13:17

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Już za chwilę, mimo pandemii koronawirusa, w niemal wszystkich placówkach dydaktycznych mają ruszyć zajęcia. Aby ułatwić rodzicom i dzieciom powrót do szkół, przedszkoli i żłobków przedstawiamy wytyczne i obostrzenia na rok szkolny 2020/2021.

W kwestii zasad postępowania w placówkach dydaktycznych minister Dariusz Piontkowski zobowiązał Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz GIS do opracowania szczegółowych wytycznych gwarantujących bezpieczeństwo dzieci w szkołach. To one mają wskazywać, jak będzie wyglądał nadchodzący rok szkolny. Jakie obostrzenia będą szkołach, a jakie wytyczne w przedszkolach i żłobkach? Sprawdzamy.

Powrót do szkół, przedszkoli i żłobków - obostrzenia i wytyczne

25 sierpnia opublikowano wytyczne opracowane przez MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które będą obowiązywały od 1 września 2020 roku. Oto ich główne założenia:

  1. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych powinni przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury ich funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa.
  2. Zaleca się taką organizację i koordynację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
  3. Obowiązkiem jest bezwzględne przestrzeganie zasad higieny przez uczniów, pracowników i osoby odwiedzające placówki obejmujące:

- częste mycie rąk,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

- obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,

- regularne czyszczenie pomieszczeń,

- zachowanie szczególnej ostrożności podczas kichania i kaszlu.

Czy podczas lekcji należy mieć na sobie maseczkę?

Według informacji przekazanych przez ministra Piontkowskigo noszenie maseczki podczas lekcji nie jest konieczne. O tym, czy należy je mieć podczas przerwy, zdecydują dyrektorzy placówek. Pewne jest jednak to, że na szkolnych korytarzach należy zachować odpowiedni dystans.

spot TVP Bezpieczna szkoła

Najważniejsze wytyczne dla przedszkoli i żłobków

  1. Dzieci powinny w miarę możliwości cały czas przebywać w tej samej sali i być pod opieką tego samego opiekuna.
  2. Z sali powinny zostać usunięte wszelkie przedmioty (np. zabawki), których nie można skutecznie zdezynfekować lub umyć.
  3. Rodzice powinni zachowywać dystans 1,5 m w odniesieniu do pracowników placówki, innych rodziców i ich dzieci.
  4. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania go z placówki. To samo dotyczy także szkół.

Powrót do szkoły - strefy czerwone i żółte. Warianty funkcjonowania szkół i placówek

Jeśli szkoła lub inna placówka znajduje się na terenie żółtej lub czerwonej strefy, pod uwagę należy wziąć 2 z 3 proponowanych przez MEN wariantów funkcjonowania.

Wariant A, czyli tradycyjna forma kształcenia, w której obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych nie jest zalecana dla placówek objętych zagrożeniem epidemicznym. Tam dyrektorzy powinni zastosować wariant B lub C.

Wariant B to mieszana forma kształcenia. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub tylko poszczególnych zajęć i częściowo prowadzić kształcenie zdalne. Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.

Wariant C to natomiast kształcenie zdalne. O jego wprowadzeniu również zdecyduje dyrektor szkoły lub placówki. W całej szkole kształcenie będzie odbywać się tylko na odległość (edukacja zdalna). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dodatkowo, Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także