GwiazdyCoach - czy mam go szukać?

Coach - czy mam go szukać?

Coach - czy mam go szukać?
Źródło zdjęć: © 123RF
01.08.2013 19:41, aktualizacja: 21.08.2013 10:40

Każdy ma swoją mądrość, swoją świadomość, własne zasoby i potencjał, aby kreować swoje życie, być w nim najlepszym dla siebie samego specjalistą. Czasem jednak trudno nam w to uwierzyć, brak nam motywacji do zmian, wiary w siebie, odczuwamy zagubienie i zmęczenie. Wtedy może nam pomóc coaching – praca z osobą, która pozwoli nam odzyskać własną moc i uruchomić twórcze siły.

Każdy ma swoją mądrość, swoją świadomość, własne zasoby i potencjał, aby kreować swoje życie, być w nim najlepszym dla siebie samego specjalistą. Czasem jednak trudno nam w to uwierzyć, brak nam motywacji do zmian, wiary w siebie, odczuwamy zagubienie i zmęczenie. Wtedy może nam pomóc coaching – praca z osobą, która pozwoli nam odzyskać własną moc i uruchomić twórcze siły.

Istotą coachingu jest odkrywanie i wzmacnianie tego, co już w sobie mamy - uzyskanie wsparcia we wprowadzaniu pożądanych zmian na poziomie myślenia, odczuwania oraz działania. Efektem coachingu jest wzrost posiadanych umiejętności, zmiana sposobu funkcjonowania na taki, który sprawia, że podejmowane zadania realizowane są skuteczniej i pojawia się satysfakcja z wykonywanej pracy i/lub życia.

Istotnym aspektem coachingu jest bowiem wydobywanie tego, do czego jesteśmy predysponowani – uświadamianie oraz dalsze rozwijanie mocnych stron, jak i tych obszarów, których wyższy poziom kompetencyjny wpłynie na skuteczniejsze funkcjonowanie. Rolą coacha jest inspirowanie nas do twórczego myślenia i działania, uwalnianie energii. Jak to robi? Przede wszystkim poprzez dobrą komunikację: aktywne słuchanie i zadawanie pytań.

Umożliwia to klientowi lepsze rozumienie siebie i sytuacji, poszerzenie samoświadomości, wzbogacenie myślenia o nowe spojrzenie z innej perspektywy. Samodzielnie generuje pomysły na rozwiązania swoich problemów, dzięki czemu jest bardziej zmotywowany do wprowadzania ich we własne życiowe doświadczenia. Coaching daje mu szansę na samodzielne odnoszenie sukcesów i satysfakcję z tego, co robi.

Jak znaleźć i wybrać coacha? Decydując się na coacha dla siebie, warto dowiedzieć się jak i w jakich obszarach pracuje, co jest dla niego ważne, co bierze pod uwagę, w jaki sposób mówi o ostatecznych efektach współpracy. Nie bez znaczenia będzie jego doświadczenie nie tylko zawodowe, ale również (a może głównie) życiowe, umiejętności nawiązywania kontaktu, komunikacji, empatii, a jednocześnie zachowania neutralności i bezstronności w procesie coachingu.

W relacji z coachem ważne bardzo będą: zaufanie, otwartość i szczerość oraz wzajemny szacunek. Na pewno istotne jest też odczucie, że można z coachem porozumieć się „na tych samych falach”. Dobrze, gdy w coachingu czujemy, że jesteśmy z daną osobą gotowi rozmawiać o wszystkim, w tym także o sprawach trudnych, wątpliwościach, problemach. Wstępna sesja konsultacyjna pomaga zarówno doprecyzować własne potrzeby i oczekiwania, rozwiać wątpliwości, jak też zobaczyć, czy o taką osobę i styl pracy nam chodzi, czy też chcemy poszukać kogoś innego, albo potrzebujemy innej formy wsparcia (doradztwo, psychoterapia itp.).

Początkiem każdego procesu coachingowego powinna być zgoda obu stron na partnerską współpracę. Wtedy możliwe jest formułowanie celu, jaki chcemy osiągnąć uczestnicząc w coachingu. Klient określa go samodzielnie, coach pomaga mu tylko w jego sformułowaniu.

Coaching może być prowadzony osobiście i/lub online. Ilość spotkań, jak też czas pojedynczej sesji coachingowej, są ustalane indywidualnie. Sesje trwają na ogół od 40 do 90 minut. W zależności od potrzeb klienta, celu i/lub problemu zdefiniowanego przez niego, mogą odbywać się w dowolnie ustalonym miejscu (dobrze, aby było neutralne i zapewniało poufność).

Częstotliwość spotkań może być różna – zależy ona od potrzeb danej osoby i jej możliwości oraz wyznaczonych celów. Coaching jest procesem trwającym zwykle do kilku miesięcy. Choć jest to wsparcie krótkoterminowe, skupione na analizie sytuacji tu i teraz oraz zaplanowaniu przyszłości tak, aby świadomie uczynić ją bardziej satysfakcjonującą, efekty są długoterminowe. Pojawiają się na bieżąco w czasie trwania coachingu, ale także długo po jego zakończeniu. Uświadomienie sobie mocnych stron i coraz bardziej świadome korzystanie z nich sprawia, że uzyskane rezultaty są utrwalane i jakość życia wyraźnie się poprawia.

Podstawą pracy w coachingu jest wzajemny szacunek i obustronna umowa o współpracy. Coach jest zobowiązany do szanowania poglądów i przekonań osób, z którymi pracuje. Jego rolą nie jest przekonywać do własnego światopoglądu i narzucać własnej wizji zmian. Może on wprawdzie naprowadzać i pokazywać klientowi inny punkt widzenia, różne podejścia do omawianych zagadnień, ale nie wolno mu niczego narzucać.

To klient jest w coachingu najważniejszy, a nie coach – wbrew pozorom nie jest to więc łatwa rola. Jego zadaniem nie jest bowiem doradzanie, mentorowanie czy pouczanie, a przede wszystkim wzmacnianie samodzielności klienta w efektywnym korzystaniu z zasobów tak, mógł osiągnąć cele, które sam przed sobą postawił.

Ważne jest, aby pracować w dobrym porozumieniu i z wzajemnym szacunkiem. Jeśli jesteś klientem i czujesz, że coach w jakiś sposób nadużywa swoich uprawnień, porozmawiaj z nim o tym wprost. Jeżeli sytuacja się nie zmienia – być może warto zastanowić się nad zmianą coacha.

Alicja Krata– mediator; trener, coach i superwizor; Prezes Zarządu Fundacji MEDIARE: Dialog-Mediacja-Prawo; założycielka Szkoły Miłości – w ramach projektu realizuje spotkania, seminaria, debaty, warsztaty, których celem jest doskonalenie miłości w relacjach międzyludzkich, budowanie dialogu i pokoju w rodzinach i grupach społecznych.

(akr/bb), kobieta.wp.pl

Więcej na temat psychologii: