Blisko ludziWizyta urzędu skarbowego w domu. Kiedy urząd skarbowy kontroluje?

Wizyta urzędu skarbowego w domu. Kiedy urząd skarbowy kontroluje?

Wizyta urzędu skarbowego w domu. Kiedy urząd skarbowy kontroluje?
Źródło zdjęć: © Shutterstock.com | Andrey_Popov
Agnieszka Krasa
25.02.2019 13:04, aktualizacja: 01.03.2019 20:04

Kontrola urzędu skarbowego obejmuje zobowiązania podatkowe VAT i PIT. Instytucja nie wybiera przypadkowych firm do kontroli. Jeśli otrzymamy zawiadomienie o kontroli urzędu skarbowego, musi ono wpłynąć do 7 dni przed wyznaczonym terminem kontroli.

Rodzaje kontroli z urzędu skarbowego

Od początku marca 2017 roku możemy zetknąć się z dwojakim rodzajem kontroli pracowników urzędów skarbowych. Są to:

  • Tradycyjna kontrola podatkowa regulowana postanowieniami Ordynacji podatkowej.
  • Kontrola celno-skarbowa, która interesuje nas w znacznie mniejszym stopniu.

Kontrola podatkowa może być tylko jedna w obrębie tej samej sprawy. Jeśli w podobnym czasie zainteresują się nią różne instytucje, za naszą zgodą mogą odbyć się kontrole łączone. Szczegółowe procedury dotyczące kontroli znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych organów właściwych dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Kontrola podatkowa a czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające to nie kontrola w formalnym tego słowa znaczeniu. Otrzymujemy informację o nieprawidłowości (nieterminowość opłacenia składki), która się pojawiła, telefonicznie, e-mailem albo pocztą. Zweryfikujmy charakter planowanych czynności. Uzupełnienie dokumentacji możemy zazwyczaj dostarczyć e-mailem zwrotnym albo zgrać na służbowy nośnik danych urzędnika w siedzibie organu kontroli.

Czynności sprawdzające nie wiążą się z mnóstwem formalności czy biurokracji. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie dokumentów rejestracyjnych podatku VAT, terminowość regulowania podatków i składania deklaracji. Nie sporządzamy protokołów, nie dostajemy upoważnień, nie uzupełniamy książki kontroli. Wezwani, korygujemy nasz błąd i płacimy zaległą należność.

Wizyta urzędu skarbowego w domu

Czym jest kontrola urzędu skarbowego osoby fizycznej? Sposobem na sprawdzenie rozliczeń podatników z urzędem skarbowym. Oto podstawowe zasady kontroli jednoosobowej działalności gospodarczej oraz większych firm:

  • Kiedy urząd skarbowy kontroluje? Sprawdzane są firmy, które w wyniku analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa wypłynęły przedstawicielom organów publicznych jako potencjalnie łamiące prawo. Nie ma więc losowego sposobu wyboru kontrolowanych podmiotów.
  • Wizyta pracownika urzędu skarbowego powinna być zapowiedziana (pismo przychodzące do 7 dni przed rozpoczęciem kontroli), ale nie musi. Brak powiadomienia powiązany jest z sytuacjami, gdy wykryto przychody nieopodatkowane, niezgłoszoną działalność gospodarczą, wątpliwości co do podatku VAT, podejrzenie przestępstwa skarbowego albo sprawdzane będą spis z natury lub ewidencja kasy fiskalnej.
  • Kontrola urzędu skarbowego – ile lat wstecz musimy się przygotować? Archiwizujemy dokumentację podatkową przez 5 lat, licząc od końca roku, na który przypada obowiązek płatności konkretnego zobowiązania finansowego.

Zawiadomienie o kontroli urzędu skarbowego

Nieważne, czy mamy do czynienia z kontrolą urzędu skarbowego z donosu czy będzie to kontrola urzędu skarbowego po otwarciu działalności – procedury dotyczące formalnych wymogów zawiadomienia są jednakowe.

Zawiadomienie musi wpłynąć do tygodnia przed przedstawionym terminem kontroli, a jeśli urzędnik nie pojawił się do 30 dni po dostarczeniu zawiadomienia, musi wpłynąć kolejne pismo o szczegółowych elementach ewidencji do sprawdzenia.

W zawiadomieniu znajdziemy dokładne oznaczenie organu kontrolującego, datę i miejsce wystawienia dokumentu, zakres kontroli, podpis osoby upoważnionej. Drogą zawartego w nim pouczenia dowiemy się także o naszym prawie do złożenia korekty deklaracji.

Upoważnienie do kontroli urzędu skarbowego

Kontrola podatkowa w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie może odbyć się bez upoważnienia do kontroli z urzędu skarbowego. Dokument taki zawiera podobne dane co zawiadomienie. Dodatkowo w piśmie znajdziemy także wskazanie podstawy prawnej do planowanej kontroli, czas trwania kontroli i jej szczegółowy zakres (w przedziale czasowym) oraz dane urzędników wraz z numerami ich legitymacji.

Jeśli podczas kontroli usłyszymy prośbę o dokumenty spoza przedziału czasu wskazanego w upoważnieniu do kontroli, jest to działanie nielegalne oraz bezprawne i przysługuje nam prawo do złożenia skargi.

Wizyta pracownika urzędu skarbowego w domu

Wizyta pracownika urzędu skarbowego w domu, czyli w siedzibie firmy, musi zostać zapowiedziana. Inspektor odwiedzi nas we wskazanym w zawiadomieniu oraz upoważnieniu terminie w godzinach naszej pracy. Jeśli całą dokumentację przechowujemy w innym miejscu, przygotujmy ją wcześniej, aby ułatwić przedstawicielowi urzędu skarbowego pracę. I tak o nią poprosi, a dowożenie jej może być czasochłonne.

Zgromadźmy zatem potwierdzenie wpisu do CEDIG, nadanie NIP, REGON, księgi podatkowe, a także książkę kontroli w wersji papierowej albo elektronicznej. Pamiętajmy o całym zakresie kontroli z otrzymanych pocztą dokumentów z urzędu. Przedłużenie kontroli przez inspektorów nie jest możliwe bez powiadomienia na piśmie – w przeciwnym wypadku przeciąganie się kontroli można zgłosić do sądu.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (1)
Zobacz także