Blisko ludziFirma w domu. Koszty prowadzenia działalności we własnym domu

Firma w domu. Koszty prowadzenia działalności we własnym domu

Firma w domu. Koszty prowadzenia działalności we własnym domu
Źródło zdjęć: © Fotolia | Eugenio Marongiu
Agnieszka Krasa
21.02.2019 12:28, aktualizacja: 25.02.2019 12:18

Firma we własnym mieszkaniu czy domu daje nam możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wydatków eksploatacyjnych. Nasze miejsce zamieszkania musi figurować w CEIDG jako siedziba firmy. Zgłaszamy to w internetowym formularzu.

Firma w domu a podatek od nieruchomości

Wysokość stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości uzależniona jest od tego, czy osoba wykonująca działalność gospodarczą w domu lub mieszkaniu przerabiała lokal pod kątem pracowania w nim. Księgowa ani freelancer nie muszą się obawiać kosztów, ale gabinet dentystyczny na całym piętrze domu czy warsztat samochodowy wiążą się z już ze znacznie wyższym podatkiem od nieruchomości.

Fakt prowadzenia działalności w prywatnym mieszkaniu bądź domu należy zgłosić do spółdzielni oraz do gminy. Za część powierzchni przekształconą pod kątem firmy z przestrzeni przeznaczonej do celów wyłącznie mieszkaniowych możemy zapłacić wyższy czynsz spółdzielni. Podobnie będzie z uznaniem jej za lokal użytkowy przez radę gminy decydującą o wysokości podatku od nieruchomości.

Maksymalne roczne stawki podatku regulowane są ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowo w 2018 roku różnica pomiędzy podatkiem za m² powierzchni mieszkalnej a użytkowej była aż 30-krotna. Jeśli w pomieszczeniach nie da się mieszkać, czyli ich przeznaczenie zmienia się całkowicie, wtedy z pewnością przekształci się charakter lokalu w oczach rady gminy.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Ma to miejsce dopiero w przypadku wyrejestrowania działalności i ponownej oceny charakteru mieszkania czy domu.

Prowadzenie działalności w domu a koszty czynszu

Koszty czynszu administracyjnego za mieszkanie czy dom, w których prowadzimy własną firmę, to również koszty uzyskania przychodu. Żeby je odliczyć, nie trzeba już (według interpretacji podatkowej z 21 grudnia 2017 roku) wydzielać na prowadzenie działalności odrębnego pomieszczenia.

Aby ustalić wysokość odliczenia, należy precyzyjnie wyznaczyć powierzchnię, na której prowadzona jest działalność. Następnie trzeba proporcjonalnie obliczyć jej procentowy udział w całości mieszkania czy też domu i przeliczyć to na wysokość czynszu.

Firma w domu a media

W przypadku gdy wydatki na media są związane z prowadzoną w domu albo mieszkaniu działalnością gospodarczą, możemy je zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Przydałyby się oddzielne liczniki prądu, gazu, wody. A co z kosztami ścieków, wywozu śmieci czy sprzątania?

Standardowo proporcjonalnie i w granicach rozsądku, nie przeliczając zużycia mediów na powierzchnię użytkową, próbujemy je realnie oszacować. Jeśli kiedyś urząd skarbowy zakwestionuje nasze wyliczenia, stwierdzając, że popełniliśmy błąd, sami będziemy musieli to wytłumaczyć i przedstawić sposób dokonania obliczeń.

Działalność gospodarcza w domu – koszty internetu i telefonu

Założenie w domu internetu oraz telefonu w celu związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej jest podstawą do odliczenia ich w całości od kosztów prowadzenia biznesu. Abonament telefonu prywatnego, niezależnie od przeznaczenia urządzenia, nie może być tutaj uwzględniony, jeżeli koszta te ponosiliśmy wcześniej stale. Do szczegółowych rozliczeń przyda się biling z wyszczególnieniem rozmów.

Kredyt hipoteczny a firma w domu

Sam kredyt hipoteczny nie jest kosztem uzyskania przychodu. Będą nim odsetki skapitalizowane od kredytu hipotecznego, jeśli mieszkanie lub dom są miejscem wykonywania działalności gospodarczej (bądź ich część), a odsetki zostały zapłacone. Wydatki ujmiemy w kosztach własnej firmy po proporcjonalnym ustaleniu udziału powierzchni części użytkowej lokalu.

Lokal albo jego część staje się środkiem trwałym firmy. Wcześniejsze odsetki od kredytu hipotecznego skutkują wzrostem wartości początkowej środka trwałego, a faktycznym kosztem uzyskania przychodu przez firmę będą dopiero po odpisach amortyzacyjnych.

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności w domu

Wszelkie remonty mieszkania czy domu w części, w której wykonujemy działalność gospodarczą, z przeznaczeniem na rozwój naszego biznesu również wliczymy w koszty uzyskania przychodu. Podobnie przedstawia się sytuacja z zakupem wyposażenia oraz mebli.