Dodatkowe 500 zł dla seniorów od ZUS. Jak je otrzymać?

Dodatkowe 500 zł dla seniorów od ZUS. Jak je otrzymać?

Dodatkowe pieniądze od ZUS. Jak otrzymać 500 plus dla seniora
Dodatkowe pieniądze od ZUS. Jak otrzymać 500 plus dla seniora
Źródło zdjęć: © Getty Images | Halfpoint Images
28.11.2022 14:53, aktualizacja: 28.11.2022 20:45

Przy rosnącej inflacji liczy się każdy grosz. Dużą pomocą może okazać się nowy zasiłek, który, choć kojarzony jest głównie z osobami pobierającymi emeryturę, nie został wprowadzony wyłącznie z myślą o nich. Po zmianie przepisów w 2022 r. grupa uprawnionych wyraźnie się zwiększyła. Co zrobić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

500 plus dla seniora. Orzeczenie i dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że należą mu się dodatkowe pieniądze z ZUS. Warto więc znać przepisy oraz śledzić na bieżąco zmiany, które w nich zachodzą. Aby otrzymać 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, trzeba spełnić konkretne warunki.

Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku do ZUS. Można to zrobić na trzy sposoby: osobiście w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pocztą lub elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. W złożeniu wniosku może wyręczyć także pełnomocnik lub opiekun faktyczny. 

Do wniosku należy dołączyć jedno z poniższych:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje 500 plus dla seniora? 

Kto może ubiegać się o świadczenie od ZUS? Warunek to niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdzona: 

 • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji).

Czytaj także: Prawie pięć tys. zł dożywotnio dla emerytów. Trzeba spełnić jeden warunek

Co ważne, świadczenie przeznaczone jest nie tylko dla emerytów. Pieniądze należą się także osobom młodszym (które ukończyły 18 lat) i nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. 

Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione, aby móc ubiegać się o świadczenie? Musisz:

 • mieć miejsce zamieszkania w Polsce,
 • mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu,
 • w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).
Jak można przeczytać na stronie ZUS, świadczenie otrzymasz, jeśli:
 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
 • jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.
Źródło artykułu:WP Kobieta