Blisko ludziZakładamy własną firmę

Zakładamy własną firmę

Zakładamy własną firmę
14.11.2005 13:29, aktualizacja: 28.05.2010 14:34

Chodzi ci po głowie pomysł na własną działalność? Bycie swoim szefem ma mnóstwo zalet, a wszelkie formalności są do przebrnięcia.

Założenie firmy tylko z pozoru jest czymś skomplikowanym. Tak naprawdę cały proces sprowadza się do sześciu kroków, które szczegółowo opisujemy poniżej. Załatwienie wszystkich formalności nie powinno trwać dłużej niż miesiąc. Przeczytaj nasz przewodnik, nawet jeśli nie masz pewności, czy zdecydujesz się na własny biznes. Może przekonają cię ulgi dla początkujących przedsiębiorców, jak ta proponowana przez ZUS (zamiast około 720 zł składki miesięcznej, jedynie niespełna 250 zł). A może nie masz środków na rozkręcenie firmy? I na to jest rada – czytaj na następnych stronach. Życzymy odwagi i powodzenia. *
*
Wpis do rejestru działalności *Najpierw idź do urzędu gminy, do wydziału ewidencji działalności gospodarczej. Tam otrzymasz formularz, który musisz wypełnić. Podaj w nim następujące dane:
- swoje imię i nazwisko, PESEL oraz nazwę własną firmy,
- miejsce zamieszkania,
- rodzaj działalności, jaki zamierzasz prowadzić, oraz miejsce, gdzie ma się to odbywać.
Zabierz ze sobą dowód osobisty i 100 zł na wpisowe oraz tytuł prawny do lokalu, w którym zamierzasz prowadzić firmę.
Urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie twojej firmy do ewidencji. Zachowaj go, bo będzie ci potrzebny do uzyskania numerów REGONU i NIP.
*
Uwaga!
Składając wniosek o wpis do ewidencji, możesz także złożyć wniosek o nadanie numeru REGON i zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Urząd gminy w ciągu 3 dni od dokonania wpisu przesyła wniosek o REGON i twoje zgłoszenie do właściwego urzędu statystycznego i skarbowego.

*REGON w urzędzie statystycznym *Jeżeli nie korzystasz z pośrednictwa gminy, musisz – osobiście lub za pośrednictwem poczty – zgłosić się do urzędu statystycznego (w województwie, na terenie którego mieszkasz) i poprosić o przyznanie ci numeru identyfikacji statystycznej, tzw. REGON-u (formularz RG1). Masz na to 14 dni od uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji ludności.
Nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu osobistego oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. REGON powinnaś otrzymać w ciągu 7 dni.

*Pieczątka *Zanim pójdziesz do banku, musisz wyrobić firmową pieczątkę. W punkcie usługowym zażądają od ciebie numeru
REGON-u oraz NIP-u (jeżeli rejestrujesz firmę tylko na siebie, twój NIP jest identyczny z osobistym). Musisz też podać treść, która ma znaleźć się na pieczątce. Często pieczątki są wyrabiane od ręki, niekiedy trzeba poczekać 1–2 dni. Kosztuje to ok. 30–50 zł.

*Firmowe konto w banku *Teraz czeka cię założenie konta firmowego. Co prawda nie wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać rachunek bankowy (nie jest wymagany, gdy będziesz chciała rozliczać się z fiskusem kartą podatkową lub ryczałtem), ale z reguły lepiej takie konto posiadać – choćby ze względu na obowiązek bezgotówkowego rozliczania się z ZUS-em. Za pośrednictwem konta bankowego będziesz również mogła płacić swoje podatki.
Bank do założenia konta zażąda od ciebie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (weź oryginał i ksero), numeru REGON-u oraz pieczątki firmowej. Numer rachunku bankowego musisz zgłosić w urzędzie skarbowym.
W wielu bankach za założenie konta nic nie zapłacisz. Natomiast poniesiesz koszty związane z prowadzeniem rachunku (w zależności od banku: najczęściej kilkanaście złotych miesięcznie).

Sprawy podatkowe, czyli urząd skarbowy *Jeżeli w przeszłości składałaś zeznania podatkowe, to masz już swój numer NIP. Będzie on równocześnie numerem identyfikacji podatkowej prowadzonej działalności. Musisz jednak zaktualizować dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym – zgłaszając fakt rozpoczęcia działalności w ciągu 14 dni. Służy do tego specjalny druk NIP-1 z załącznikami (NIP-1A, NIP-B, NIP-C).
Musisz też zdecydować się, w jakiej formie będziesz płaciła podatek dochodowy. Masz do wyboru:
- *
Zasady ogólne, czyli księgę przychodów i rozchodów.
Płacisz podatek według stawek: 19, 30 i 40 procent. Zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość odliczenia od przychodu kosztów prowadzenia firmy (benzyny, opłat za lokal). Możesz również rozliczać się razem z mężem i korzystać z innych ulg. Prowadząc księgę przychodów i rozchodów, masz też możliwość płacenia podatku liniowego (19 proc.), ale wtedy nie możesz korzystać ze wspólnego rozliczenia i ulg. O zaprowadzeniu księgi przychodów i rozchodów musisz poinformować US w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
- Kartę podatkową. Możesz się na nią zdecydować, jeżeli zamierzasz prowadzić działalność usługową (np. zakład fryzjerski). Nie musisz prowadzić ksiąg i składać deklaracji, masz jednak obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję VAT-owską, aby wiedzieć, kiedy przekroczysz kwotę 10 tys. euro (płacisz VAT). Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT-16A) musisz złożyć przed dniem rozpoczęcia działalności.
-* Ryczałt ewidencjonowany.* Jeżeli zakładasz, że koszty działalności, które prawo pozwala odpisać od podatku, nie przekroczą 50 proc. przychodu, zdecyduj się na tę formę opodatkowania. Oświadczenie o wyborze ryczałtu musisz złożyć do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności.
W urzędzie skarbowym musisz też zarejestrować się dla celów podatku VAT. Służy do tego druk VAT-R.

ZUS – ostatnie formalności *Kiedy już pomyślnie załatwisz wszystkie sprawy w urzędzie skarbowym, idź do ZUS-u (właściwy jest oddział, który znajduje się najbliżej twojej firmy). Masz bowiem obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Wysokość składki zależy od zadeklarowanej kwoty.
Jeszcze do niedawna minimalna składka miesięczna wynosiła ok. 720 zł. Ale teraz, dzięki zmianie przepisów ubezpieczeniowych, jeżeli decydujesz się na otworzenie własnego biznesu, będziesz przez pierwsze dwa lata na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płaciła składkę w wysokości ok. 250 zł!
*
Uwaga!
Ze zniżki tej nie mogą skorzystać osoby, które już prowadzą firmę albo prowadziły ją w ciągu ostatnich 5 lat.
O rozpoczęciu działalności powinnaś powiadomić ZUS w ciągu 7 dni (wypełniasz formularz ZUS ZFA). Musisz też złożyć formularz ZUS ZUA i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego). Idąc do ZUS-u, nie zapomnij wziąć ze sobą kopii decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, numeru REGON, numeru wpisu do ewidencji, numeru rachunku bankowego firmy.

Barbara Burzyńska