ycipk-4fehcr

Metody wychowawcze w szkole podstawowej

Wychowywanie dziecka w szkole podstawowej jest wyjątkowo trudne, gdyż musi łączyć w sobie kształtowanie charakteru podopiecznego z przekazywaniem mu coraz trudniejszych i bardziej skomplikowanych pojęć naukowych. Stosowane w szkołach podstawowych metody wychowawcze są na tyle innowacyjne i różnorodne, że przezwyciężyły ten problem.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Szkoła podstawowa oprócz przekazywania wiedzy powinna wychowywać dziecko
Szkoła podstawowa oprócz przekazywania wiedzy powinna wychowywać dziecko (Shutterstock.com)
ycipk-4fehcr

Czym są metody wychowawcze?

Mówiąc o metodzie wychowawczej, mamy na myśli ogół schematów kształcenia stosowanych systematycznie przez nauczyciela w celu wywołania pewnych pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka.

Metody wychowawcze w szkole podstawowej są oparte przede wszystkim na kształceniu świadomości społecznej i emocjonalnej młodego człowieka poprzez naukę. Dzięki wprowadzeniu do edukacji szkolnej metod wychowawczych (nazywanych również metodami nauczania) rozwiniemy w młodym człowieku samodzielność, umiejętność pracy z rówieśnikami oraz chęć do samowychowania.

ycipk-4fehcr

Kształcenie wielostronne jako podstawa metod wychowawczych w szkole podstawowej

U podstaw metod wychowawczych w szkole podstawowej leży teoria kształcenia wielostronnego. Opiera się ona na rozpoznaniu trzech rodzajów aktywności dziecka:

 • intelektualnej – polega na przyswajaniu wiadomości z dostępnych źródeł,
 • emocjonalnej – poznawanie świata poprzez przeżywanie nowych doświadczeń,
 • praktycznej – uczenie się poprzez aktywne działanie.

Tylko dzięki kombinacji tych trzech czynników można mówić o pełnowartościowym wychowaniu w szkole podstawowej.

Pixabay.com
Podziel się

Opis metod wychowawczych w szkole podstawowej

Aby dziecko uczyło się efektywnie, wymagane jest stosowanie rożnych form pracy, które będą angażować wszystkie rodzaje aktywności dziecka. Właśnie dlatego metodyka wychowania w szkole podstawowej jest podzielona na cztery grupy, które w różnym stopniu oddziaływają na poszczególne rodzaje aktywności umysłowej wychowanka. Są to: metody podające, metody problemowe, metody waloryzujące oraz metody praktyczne (wszystkie zostały opracowane przez znanego pedagoga Wincentego Okonia).

ycipk-4fehcr

Metoda podająca

Metoda podająca to metoda wychowawcza polegająca na przyswajaniu przez ucznia gotowych informacji. Metoda najbardziej rozpowszechniona w szkole podstawowej i szczególnie przydatna w przypadku konieczności wyjaśnienia bardziej skomplikowanych pojęć i tematów. Jej sukces zależy od tego, w jaki sposób wiedza będzie dziecku "podana". Nauczyciel powinien w odpowiedni sposób dostosować formę podawczą do charakteru, inteligencji i osobowości ucznia. Do tej metody zaliczyć można:

 • Wykład – forma, która wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela. Wiedza powinna być przekazywana w sposób treściwy i rzeczowy. Aby podtrzymać uwagę ucznia, często stosuje się przykłady lub odwołania do wspólnych doświadczeń.
 • Pogadankę – zakłada obustronne zaangażowanie. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę, zadając im pytania, na które będą w stanie odpowiedzieć. Jest to metoda często wykorzystywana przy powtórce materiału, zachęca uczniów do aktywności intelektualnej i walczy z nieśmiałością.
 • Dyskusję – wymiana poglądów między nauczycielem a uczniami. Kształtuje w młodym człowieku umiejętność formowania własnych opinii i wyrażania ich w kulturalny sposób. Wpływa pozytywnie na rozwój społeczny ucznia.
 • Opis i opowiadanie – szczególnie przydatne w przypadku przyswajania przez dzieci wiedzy historycznej lub biograficznej. Przedstawianie wydarzeń w formie opowieści pomaga podopiecznym w ich zapamiętaniu, rozwija wyobraźnię i kreatywność.
 • Pracę z książką – umiejętność samodzielnego przyswajania wiedzy jest bardzo ważna szczególnie w późniejszych etapach edukacji.

Metoda praktyczna

Metoda praktyczna polega na zastosowaniu przez ucznia wiedzy zdobytej za pomocą metody podającej. Dziecko ma możliwość sprawdzenia siebie w sytuacjach życiowych, co skutkuje wyrobieniem pozytywnego stosunku do pracy, chęcią do działania i samodoskonalenia się. Wśród metod praktycznych można wyróżnić:

 • Metody ćwiczebne – opierają się na powtórzeniu danej czynności, w celu utrwalenia jej w psychice dziecka.
 • Metody realizacji zadań wytwórczych – zajęcia manualne, czyli tworzenie gotowych przedmiotów (z drewna lub masy solnej).
ycipk-4fehcr

Metoda problemowa

Metoda problemowa to jedna ze skutecznieszych metod wychowania, gdyż stawia na aktywność i zaangażowanie dziecka. Uczeń musi zdobyć wiedzę samodzielnie, a cały proces opiera się na działaniu praktycznym. Dorosły stawia przed wychowankami jakiś problem, który muszą rozwiązać poprzez wspólną rozmowę i wymianę poglądów. Najefektywniejsze formy zastosowania tej metody wychowania w szkole podstawowej to:

 • Giełda pomysłów – podjęcie grupowych wysiłków w rozwiązaniu przedstawionego przez nauczyciela problemu. Każdy uczeń prezentuje swój pomysł na rozstrzygnięcie kłopotliwej sytuacji, po czym nauczyciel wybiera najodpowiedniejszą metodę. Taka "burza mózgów" rozwija w dziecku umiejętność aktywnego słuchania i pracy w grupie.
 • Gry dydaktyczne – metoda wychowania i nauczania oparta na zabawie. Maksymalnie angażuje dziecko i zachęca ucznia do nauki, gdyż sprawia mu wiele radości i przyjemności. Rozwijane są umiejętności analityczne i poszanowanie norm, ponieważ uczeń musi stosować się do ustalonych wcześniej reguł gry.

Metoda waloryzująca

Metoda waloryzująca jest nazwana również nauczaniem poprzez przeżywanie. Informacje o świecie uczeń pozyskuje poprzez obcowanie emocjonalne z działalnością twórczą innych ludzi. Ta metoda wychowania w szkole podstawowej wpływa na rozwój emocjonalno-poznawczy, czyli poglądy młodego człowieka, jego sferę moralności i wartości estetycznych. Do kształcenia dochodzi na dwóch płaszczyznach:

 • Impresyjnej – nauczyciel przedstawia uczniom dzieło artystyczne. W toku obcowania z nim dziecko wyrabia sobie opinię zarówno o danej pracy, jak i jej twórcy. Konieczne jest podanie przez opiekuna podstawowych informacji o tym obrazie, rzeźbie, filmie bądź przedstawieniu teatralnym.
 • Ekspresyjnej – uczeń zamienia się w twórcę dzieła. Może być to realizowane w różny sposób: występowanie w szkolnym przedstawieniu lub jego reżyserowanie, granie w szkolnej orkiestrze lub pisanie artykułów do szkolnej gazetki.
iStock.com
Podziel się

Metody wychowawcze stosowane w szkole podstawowej to nie wszystko

Wychowanie oraz rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka w wieku szkolnym to niezwykle złożony proces, który wymaga zaangażowania zarówno rodzica, jak i nauczyciela. Metody wychowawcze stosowane w szkole podstawowej nie będą miały pozytywnych rezultatów bez wsparcia i akceptacji w domu rodzinnym. Jeżeli rodzice w toku wychowania swojej pociechy zastosowali usystematyzowane metody wychowania, to ich dziecko będzie miało o wiele większą szanse na płynne, bezstresowe przejście w środowisko szkolne. Tym samym możemy uniknąć niechcianych problemów wychowawczych.

Polub WP Kobieta
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-4fehcr