Blisko ludziProwadzenie działalności gospodarczej w domu rodziców

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu rodziców

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu rodziców
Źródło zdjęć: © Materiały prasowe
Agnieszka Krasa
25.02.2019 14:23, aktualizacja: 01.03.2019 20:16

Jeśli działalność gospodarcza nie jest uciążliwa dla sąsiadów z bloku czy okolicznych mieszkańców, prowadzenie firmy w mieszkaniu bądź domu rodziców nie stanowi żadnego problemu pod względem prawnym. Spiszmy umowę użyczenia części albo całości lokalu.

Umowa użyczenia lokalu w mieszkaniu lub domu rodziców

Osoba zakładająca działalność gospodarczą składa stosowny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wymagane jest natychmiastowe określenie miejsca jej wykonywania z podaniem głównej siedziby, również do celów korespondencyjnych. Przedsiębiorca musi móc wylegitymować się tytułem prawnym do lokalu od samego początku. Nieważne, czy jest jego właścicielem, czy jedynie najemcą.

Warunki korzystania z części mieszkania albo domu rodziców najlepiej jest ustalić na piśmie. Dla rodziców opłacalne jest użyczenie nieodpłatne, bowiem nie wykazują oni wówczas dochodów i nie muszą płacić podatku. Przedsiębiorca mógłby jednak włączyć część czynszu w koszt uzyskania przychodów.

Umowy użyczenia części lokalu nie trzeba dołączać do wniosku o wpis do CEIDG. Zawsze jednak warto mieć w dokumentacji oryginał bądź kopię do przedstawienia na żądanie organu ewidencyjnego lub inspektora z kontroli z urzędu. Jeśli otrzymamy wezwanie do zmiany tego rodzaju wpisu bezpośrednio w CEIDG i nie dokonamy jej w ciągu 7 dni, wpis może zostać wykreślony.

Podatek od nieruchomości po użyczeniu lokalu

Zamiar prowadzenia działalności w mieszkaniu rodziców najlepiej natychmiast zgłosić do administracji wspólnoty mieszkaniowej. Być może o tym nie wiemy, a spółdzielnia nie życzy sobie tego typu działalności w prywatnych lokalach, co jednak zdarza się naprawdę sporadycznie. O zgodę wspólnoty będzie nieco trudniej w przypadku gabinetu lekarskiego czy specjalistycznego salonu, które generują hałas i większy ruch także w miejscach wspólnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu rodziców wiąże się również z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu do urzędu miasta czy gminy. Zostanie wtedy poddana analizie zmiana przynależności lokalu i zaklasyfikowanie przynajmniej jego części z mieszkalnej na użytkową. Automatycznie wzrośnie stawka podatku od nieruchomości – w przypadku całkowitej zmiany profilu powierzchni nawet 30-krotnie.

Działalność gospodarcza u rodziców

O czym warto pamiętać, rozpoczynając działalność gospodarczą w mieszkaniu czy domu rodziców?

  • Prowadzenie działalności gospodarczej w domu jednorodzinnym otwiera nam szereg możliwości ze względu na wielkość powierzchni, opcję zrobienia oddzielnych wejść do budynku czy też obecność garażu i miejsca parkingowego.
  • Warto wiedzieć, że podany podczas rejestracji własnej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres będzie odtąd widniał na wszystkich fakturach i rachunkach.
  • Działalność gospodarcza w mieszkaniu rodziców wiąże się z upublicznieniem adresu w ogólnodostępnym rejestrze.
  • Jeśli część pomieszczenia jest prywatna, część służbowa, nie odliczymy wydatków na prowadzenie własnej firmy.