Trwa ładowanie...
Materiał partnera: Novartis

Zaawansowany rak piersi: wiedza na wyciągnięcie ręki

Diagnoza nowotworu przerzutowego często budzi lęk i obawę o przyszłość1. Znacznie utrudnia próbę odnalezienia się pacjentki w nowej, trudnej sytuacji. Dostęp do wiedzy na temat raka piersi, którego zaawansowana postać również poddaje się leczeniu i coraz częściej przybiera postać choroby przewlekłej, może okazać się przydatny w oswojeniu choroby. Z myślą o pacjentkach i ich bliskich powstał serwis: "Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!".

 Źródło: Pexels
d2mk7tc
d2mk7tc

Zaawansowany rak piersi może mieć postać miejscowo zaawansowanego raka piersi (III stadium rozwoju) oraz uogólnionego raka piersi, czyli rozsianego, w którym doszło do przerzutów do innych organów lub kości (IV stadium rozwoju)2.

Rak piersi jest chorobą zróżnicowaną pod względem typów, a określenie "rak piersi" oznaczać może schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie. W diagnostyce nowotworu piersi istotne jest określenie stadium zaawansowania nowotworu oraz analiza stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2. Ocena receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej umożliwia określenie podtypu biologicznego nowotworu, a to z kolei determinuje taki dobór właściwego leczenia2 .

Miejsce dla pacjentek i ich bliskich, by wiedzieć więcej

W ramach kampanii edukacyjnej "Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!", we współpracy merytorycznej z lekarzami i organizacjami pacjentów, uruchomiono serwis edukacyjny, który zawiera wiedzę na temat tego nowotworu i jego leczenia. Pacjentki znajdą tu praktyczne informacje i terminy dotyczące zarówno samego raka piersi, jak i różnych aspektów życia z chorobą. Na stronie dostępne są także m.in. wideokursy psychologiczne, a także lista kontaktów do organizacji wspierających.

d2mk7tc

Na portalu dostępny jest darmowy, gotowy do pobrania "Poradnik dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi". To baza praktycznej wiedzy dla kobiet chorujących na zaawansowaną postać nowotworu. Znalazły się w nim podstawowe informacje o chorobie, takie jak opis podtypów biologicznych, ścieżek terapeutycznych, wyjaśnienie najważniejszych terminów, lista pytań do lekarza, a także wskazówki, na co pacjentka powinna zwracać uwagę podczas swojego leczenia. W poradniku objaśnione zostały też zagadnienia dotyczące dobrostanu psychicznego: jak radzić sobie z lękiem i depresją, jak rozmawiać z najbliższymi o chorobie i gdzie szukać wsparcia. To również kompendium praktycznych informacji związanych z codziennym życiem.

Poradnik został zaprojektowany tak, aby towarzyszyć pacjentce na każdym etapie choroby. Jest notatnikiem i poręczną pigułką wiedzy, do której w każdej chwili można zajrzeć. Zawiera kontakty do organizacji pacjentów oraz certyfikowanych placówek, które mogą udostępnić refundowane w Polsce opcje terapeutyczne.

Poradnik można pobrać na stronie kampanii: Materiały do pobrania - Zaawansowany rak piersi - Wiem Więcej.

Oswoić strach i lęk wiedzą

Kobiety, opisując to, czym jest dla nich przerzutowy rak piersi, skupiają się na kilku elementach. Zwracają uwagę na rozwój choroby i jej rozprzestrzenianie się. Podkreślają również emocje jej towarzyszące: niepewność, lęk i strach. Niekiedy kobiety nastrajają się po diagnozie bojowo. Są gotowe na podjęcie leczenia, są optymistkami, świadomymi choroby, z którą się mierzą, wiedzą, że leczenie będzie długie i nie zniknie z ich życia3. Niewątpliwie rak piersi jest chorobą, która zaburza w istotny sposób całe życie chorej i jej rodziny we wszystkich jego aspektach. Z chorobą zmaga się nie tylko pacjentka, ale również jej otoczenie, w tym bliscy, choroba tworzy w systemie rodzinnym zmianę, zakłóca dotychczasowy ład i wpływa na relacje.

d2mk7tc

- Obserwuję zmieniające się na przestrzeni lat postrzeganie problemu raka piersi nie tyko w medycynie, ale także w przestrzeni publicznej. O wczesnym raku piersi mówimy i piszemy od dziesięcioleci. Popularyzujemy badania profilaktyczne, co nie tylko zwiększa wczesną wykrywalność raka piersi, ale także podnosi poziom ogólnej świadomości zdrowotnej i wiedzy o chorobach nowotworowych w społeczeństw. Temat zaawansowanego raka piersi pozostawał przez lata tematem tabu. Do końca XX wieku był niemal nieobecny w mediach. Trudno się temu dziwić. Przez lata badań nad rakiem piersi nie odnotowano takiego postępu w zakresie leczenia chorych na zaawansowanego raka piersi, jakiego byśmy oczekiwali – zarówno my, lekarze, jak i chorzy oraz ich bliscy. Rak piersi z przerzutami pozostaje chorobą nieuleczalną. Postęp w zakresie leczenia pozwala nam jednak powiedzieć dziś, że zaawansowany rak piersi jest chorobą poddającą się leczeniu. Poza oczywistą potrzebą postępu w leczeniu zaawanasowanego raka piersi istnieje konieczność edukacji chorych i ich bliskich w zakresie choroby i sposobów radzenia sobie z nią, a także edukacja całego społeczeństwa, które w różny sposób może wspierać chorych w ich życiu z zaawansowanym rakiem piersi – mówi dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO, Opolskie Centrum Onkologii3.

Nowotwór piersi to aktualnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie, w ubiegłym roku zachorowało na niego aż 2,3 mln osób4. Szacuje się, że u ok. 12% chorych może dojść do rozsiewu5. W Polsce stanowi on ok. 22% wszystkich zachorowań na nowotwory u kobiet6. Szacuje się, że w Polsce na raka piersi choruje rocznie ok. 25 tys. kobiet7.

O kampanii

Kampania edukacyjna "Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!" jest skierowana zarówno do kobiet, u których rozpoznano zaawansowanego raka piersi, jak i ich najbliższych: rodziny, przyjaciół, znajomych. Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Novartis we współpracy z partnerami społecznymi: Federacją Stowarzyszeń "Amazonki", Polskimi Amazonkami Ruch Społeczny, Fundacją Onkocafe-Razem Lepiej, Fundacją Rak’n’Roll Wygraj Życie i Fundacją OmeaLife Rak piersi nie ogranicza.

Piśmiennictwo:

  1. Raport: "Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa"; raport powstał w ramach kampanii: "Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!", Warszawa, październik 2020, http://zrp.myf2f.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 02.06.2022
  2. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz (red.), Rak Piersi. Poradnik dla pacjentek, str. 7 - 10
  3. Raport: "Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa"; raport powstał w ramach kampanii: "Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!", Warszawa, październik 2020, http://zrp.myf2f.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, data dostępu: 06.02.2022 r. 
  4. International Agency for Research on Cancer, World Cancer Day: Breast cancer overtakes lung cancer in terms of number of new cancer cases worldwide. Iarc showcases key research projects to adress breast cancer, https://www.iarc.who.int/news-events/world-cancer-day-2021/, data publikacji: 04.02.2021.
  5. O. Peart, Metastatic Breast Cancer, "Radiologic Technology" May/June 2017, nr 88, abstract, http://www.radiologictechnology.org/content/88/5/519M.short, data dostępu: 02.06.2022 r.
  6. Krajowy Rejestr Nowotworów, dane na podstawie raportu wygenerowanego na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, data dostępu; 02.06.2022 r.
  7. Dane opracowane przez European Cancer Information System (ECIS) na zlecenie Komisji Europejskiej, pełny raport dostępny na stronie: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php, data dostępu: 02.06.2022r.

PL2206106518

Materiał partnera: Novartis
d2mk7tc
d2mk7tc