Blisko ludziChild Alert - co to takiego? Co roku ratuje kilkaset dzieci

Child Alert - co to takiego? Co roku ratuje kilkaset dzieci

Child Alert - co to takiego? Co roku ratuje kilkaset dzieci
Źródło zdjęć: © Twitter
Paulina Brzozowska
07.03.2019 16:43

Child Alert został uruchomiony w związku z porwaniem 3-letniej Amelki. Czym jest ta procedura i kto za nią odpowiada? Wyjaśniamy.

Child Alert - co to jest

Child Alert (także AMBER Alert) – system alarmowy, który służy do udostępniania fotografii zaginionych dzieci poprzez rozpowszechnianie komunikatów środkami masowego przekazu. Głównym celem programu Child Alert jest szybsze i sprawniejsze poszukiwanie dzieci dzięki standardowemu postępowaniu.

Child Alert ma na celu zawiadomienie jak największej liczby osób, co ma ułatwić ekspresowy czynny udział ludzi w poszukiwaniach. Komunikaty dotyczące poszukiwań są udostępniane za pomocą telebimów, ekranów reklamowych w tramwajach i metrze, ogłoszeń w radiu, telewizji i Internecie.

Szacuje się, że w niektórych krajach skuteczność tej procedury wynosi nawet 100 proc.

Child Alert - procedura

System Child Alert uruchomiony zostaje, kiedy spełnione są wszystkie z poniższych kryteriów:

  • osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia;
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia, jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone;
  • uzyskano pisemną zgodę [...] od rodzica albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunikatu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego i nieletnich;
  • z posiadanych przez Policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej;
  • uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu

Child Alert - gdzie funkcjonuje?

W Europie Child Alert funkcjonuje w 16 krajach członkowskich Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, we Francji, w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Od 31 marca 2015 system aktywny jest na Słowacji. Docelowo Child Alert będzie działać we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej.

System wprowadzono również w Mekyku, USA, Kanadzie i Australii. Tam funkcjonuje pod nazwą AMBER Alert.

Child Alert - jak długo jest aktywny?

Na obszarze Polski, komunikat jest rozsyłany poprzez media maksymalnie przez 12 godzin od chwili rozprowadzenia informacji o zaginionej osobie.

Child Alert - jak zgłosić?

Żeby zgłosić informację o zaginięciu dziecka lub nastolatka do systemu Child Alert, należy zadzwonić na jeden z dwóch numerów alarmowych. 116 000 - obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. 995 - obowiązuje na terenie Polski.

Źródło artykułu:WP Kobieta