ycipk-33nigl
ycipk-33nigl
Daniel Wojda unika noszenia koloratki. Duchowny wyjaśnia, jak ludzie reagują na widok księdza

Daniel Wojda unika noszenia koloratki. Duchowny wyjaśnia, jak ludzie reagują na widok księdza

Jezuita Daniel Wojda założył koloratkę dopiero przed rozpoczęciem wywiadu. Duchowny przyznaje, że będąc w miejscach publicznych, rzadko jest postrzegany...
ycipk-33nigl

ycipk-33nigl