Kobiety wiedzą więcej

Kobiety wiedzą więcej

Kobiety wiedzą więcej
01.10.2007 16:27, aktualizacja: 26.06.2010 15:53

Kobiety częściej niż mężczyźni wiedzą, jak zachować się w niebezpiecznej sytuacji na drodze i krytyczniej oceniają swoje
umiejętności jako kierujących.

Kobiety częściej niż mężczyźni wiedzą, jak zachować się w niebezpiecznej sytuacji na drodze i krytyczniej oceniają swoje umiejętności jako kierujących – wynika z ogólnopolskich badań kierowców przeprowadzonych na zlecenie Szkoły Jazdy Renault przez TNS OBOP.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Szkoły Jazdy Renault wynika, że przeważająca część Polaków (80%) uważa się za dobrych lub bardzo dobrych kierowców. Kobiety okazały się jednak nieco bardziej skromne w ocenie własnych umiejętności.

Za dobrych lub bardzo dobrych kierowców uważa się niecałe 70% badanych pań i aż 86% mężczyzn. Jednocześnie niewielu mężczyzn, bo tylko 15%, oceniło się średnio lub słabo, podczas gdy wśród kobiet 1/3 ankietowanych określiła się mianem słabego kierowcy.

Świadomość własnych możliwości ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo jazdy – podkreśla Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault – Kierowca, któremu wydaje się, że prowadzi bardzo dobrze, może stanowić większe zagrożenie na drodze niż taki, który ocenia się surowiej. Nadmierna ufność w swoje niesprawdzone umiejętności to częsta przyczyna brawurowego zachowania, a przecież dostosowanie się do warunków panujących na drodze to podstawa bezpieczeństwa.
W teście sprawdzającym wiedzę, w którym zadano pytania dotyczące zachowania na drodze w sytuacjach takich jak poślizg czy nagłe hamowanie np. przed dzieckiem wybiegającym na jezdnię, dużo lepiej wypadły kobiety. Panie popełniły zdecydowanie mniej błędów niż panowie.

Na wszystkie zadane pytania prawidłowo odpowiedziało ponad dwukrotnie więcej kobiet (19%) niż mężczyzn (9%). Badania przeprowadzone dla Szkoły Jazdy Renault wykazują również, że kobiety rzadziej przekraczają prędkość, przejeżdżają na czerwonym świetle czy nieprawidłowo wyprzedzają.

W ciągu ostatniego roku brały też udział w mniejszej ilości stłuczek niż mężczyźni i ponad dwukrotnie rzadziej prowadziły pod wpływem alkoholu.

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni uważają, że kursy doskonalenia techniki jazdy mogą się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Siebie chciałaby doszkolić jednak tylko 1/3 ankietowanych kobiet, a ponad 1/3 pań nigdy się nawet nad tym nie zastanawiała. Natomiast panie dość chętnie wysłałyby na odpowiednie kursy swoich bliskich.

Źródło: Badanie przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Szkoły Jazdy Renault
(sierpień 2007 roku, reprezentatywna próba 1659 Polaków w wieku lat 18 – 60, posiadających prawo jazdy min. kat. B)

Źródło artykułu:WP Kobieta