Trwa ładowanie...
lpp

Więcej uda się zrobić razem. Współpraca między polskimi firmami jest możliwa

26 lat w branży, ponad 1700 salonów w 20 krajach na świecie – LPP SA, polska firma z sektora odzieżowego nie spoczywa na laurach. Dołącza do grona firm działających w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie okazuje się, że dialog i współpraca na poziomie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) między różnymi przedsiębiorstwami są możliwe.

Share
Więcej uda się zrobić razem. Współpraca między polskimi firmami jest możliwa
Źródło: LPP
d47knnp

Odpowiedzialny biznes

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to, pokrótce, społeczna odpowiedzialność firm za ich wpływ na społeczeństwo. Obecnie nie jest to dobrowolna forma, bo zawarta w ramach międzynarodowych dokumentów. - Pierwszy to norma 26000 - wyjaśnia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Wymienia ona siedem głównych obszarów zaangażowania biznesu społecznie odpowiedzialnego: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Drugi kontekst, to obowiązująca od 2015 roku Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030, zastępująca Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Plan dla lepszego, zrównoważonego świata włącza biznes w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – tłumaczy Marzena Strzelczak - Dotyczą one m.in. walki z ubóstwem i głodem, poprawy jakości życia, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, lepszej edukacji, równości płci, ochrony planety czy współpracy.

d47knnp

Z perspektywy CSR, Agenda jest kluczowa, gdyż po raz pierwszy w proces opracowywania wytycznych został na taką skalę zaangażowany biznes, a bez jego aktywności nie uda się celów zrealizować. Polska jest jednym z prawie 200 krajów, które ją podpisały wraz z implementacją SDGs.

Współpraca między firmami

Gdańska firma z sektora odzieżowego - LPP S.A., do której należą takie marki jak Reserved, Cropp, House, Sinsay czy Mohito dołączyła do Forum Odpowiedzialnego Biznesu i do Programu Partnerstwa Forum, w którym 50 firm nastawionych jest na rozwój CSR w Polsce i na współpracę. Jak się okazuje taka współpraca między różnymi przedsiębiorstwami, nie tylko w obszarze jednej branży, jest realna. – Jestem o tym przekonana, że taka współpraca jest możliwa – zapewnia Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP - Przystępujemy do Forum, gdzie dużą wartością jest możliwość wymiany wiedzy. Jest to współpraca również z partnerami społecznymi. Dołączamy do forum, bo wychodzimy z założenia, że razem po prostu uda się zrobić więcej na rzecz szczytnych celów.

- LPP to przykład firmy, która bardzo chętnie włącza się w inicjatywy związane z odpowiedzialnym biznesem, gotowa jest słuchać interesariuszy i podjąć zarządzanie swoim wpływem w łańcuchu dostaw - tłumaczy Marzena Strzelczak - Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad tłumaczeniem wytycznych OECD dotyczących sektora tekstylno-odzieżowo-obuwniczego. To dowodzi, że polska administracja jest zainteresowana podnoszeniem standardów i są przedsiębiorstwa, które także dostrzegają tę potrzebę. Polska gospodarka potrzebuje firm faktycznie zaangażowanych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu z tego sektora.

Świadomy CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi swoją misję szerzenia wiedzy o CSR od 17 lat. To szereg działań edukacyjnych, ale i praktycznych, które wprowadzają polskich przedsiębiorców w świat społecznej odpowiedzialności biznesu, która na świecie jest standardem, a w Polsce dopiero nim się staje. Od tego roku powstał obowiązek raportowania niefinansowego dla około 300 firm w Polsce. Oznacza to, że CSR na stałe wpasowuje się w struktury przedsiębiorstw.

d47knnp

Chociaż komórka odpowiedzialna za CSR funkcjonuje w firmie dość krótko, to LPP prowadzi działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu prawie od początku swojej działalności. - Darowizny rzeczowe o naprawdę dużych wartościach, około miliona złotych rocznie, są realizowane od 1996 roku – wymienia Anna Miazga - Dużo działań jest związanych z zaangażowaniem w nasze najbliższe otoczenie. Działalność w obszarze kontroli łańcucha dostaw trwa od 2014 roku.

Szczególny nacisk na ten zakres firma położyła po katastrofie budowlanej w Dhace (2013 rok), stolicy Bangladeszu, gdzie wśród ofiar znaleźli się także pracownicy szyjący dla marek LPP. Odpowiedzialność biznesu to także wspieranie rozwoju i pasji pracowników firmy. W 2017 roku LPP przeznaczyła na ten cel już ponad 250 tysięcy złotych. Spółka stworzyła swój autorski projekt "Pierwsza Przymiarka", który adresowany jest do podopiecznych rodzinnych domów dla dzieci wchodzących w dorosłe życie. Ma on przygotować młodych ludzi do samodzielnego życia na własny rachunek.

Polityka CSR pomaga nam w efektywnym porządkowaniu wielu inicjatyw i kontroli nad nimi – tłumaczy Anna Miazga - To jest przede wszystkim nowo przyjęta strategia na lata 2017-2019. Bardzo ważny jest także raport zintegrowany, który upublicznimy w połowie 2018 roku, a opiszemy w nim kompleksowo działania LPP.

Świadomość CSR wśród konsumentów i samych przedsiębiorstw wzrasta, choć to jeszcze wierzchołek góry lodowej. - Wraz z firmą KPMG w 2014 roku przeprowadziliśmy badania. Okazało się, że 54 proc. dużych i średnich przedsiębiorców pozostaje nieaktywnych w zakresie CSR – mówi Marzena Strzelczak - Od tego czasu z pewnością dokonał się postęp, ale sporo pracy przed nami w zakresie podnoszenia świadomości liderów biznesu, menedżerów i po prostu Polaków. To zresztą na pewno największe wyzwanie. To odpowiedzialni konsumenci mają największy wpływ na wzrost odpowiedzialności przedsiębiorstw.

d47knnp

Jest jednak sporo liderów CSR w Polsce. Na przykład PKN Orlen, PGNiG, Tauron, Polpharma, Grupa Adamed, Amica. W tym także LPP podjęło wyzwanie i wyznacza standardy odpowiedzialnego biznesu w branży odzieżowej. – Nie ma jednego momentu, od którego firma jest społecznie odpowiedzialna. To proces. Coraz więcej firm go rozpoczyna i doskonali własne sposoby zarządzania, dialog z otoczeniem, nowe procedury i dobre praktyki CSR – podsumowuje Marzena Strzelczak.

Materiał powstał przy współpracy z firmą LPP

d47knnp

Podziel się opinią

Share
d47knnp
d47knnp