Trwa ładowanie...
d1ies16
miszmasz
+1

Więcej uda się zrobić razem. Współpraca między polskimi firmami jest możliwa

26 lat w branży, ponad 1700 salonów w 20 krajach na świecie – LPP SA, polska firma z sektora odzieżowego nie spoczywa na laurach. Dołącza do grona firm działających w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie okazuje się, że dialog i współpraca na poziomie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) między różnymi przedsiębiorstwami są możliwe.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kontrola w Bangladeszu
Kontrola w Bangladeszu (LPP)
d1ies16

Odpowiedzialny biznes

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to, pokrótce, społeczna odpowiedzialność firm za ich wpływ na społeczeństwo. Obecnie nie jest to dobrowolna forma, bo zawarta w ramach międzynarodowych dokumentów. - Pierwszy to norma 26000 - wyjaśnia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Wymienia ona siedem głównych obszarów zaangażowania biznesu społecznie odpowiedzialnego: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Drugi kontekst, to obowiązująca od 2015 roku Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030, zastępująca Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Plan dla lepszego, zrównoważonego świata włącza biznes w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – tłumaczy Marzena Strzelczak - Dotyczą one m.in. walki z ubóstwem i głodem, poprawy jakości życia, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, lepszej edukacji, równości płci, ochrony planety czy współpracy.

d1ies16

Z perspektywy CSR, Agenda jest kluczowa, gdyż po raz pierwszy w proces opracowywania wytycznych został na taką skalę zaangażowany biznes, a bez jego aktywności nie uda się celów zrealizować. Polska jest jednym z prawie 200 krajów, które ją podpisały wraz z implementacją SDGs.

Współpraca między firmami

Gdańska firma z sektora odzieżowego - LPP S.A., do której należą takie marki jak Reserved, Cropp, House, Sinsay czy Mohito dołączyła do Forum Odpowiedzialnego Biznesu i do Programu Partnerstwa Forum, w którym 50 firm nastawionych jest na rozwój CSR w Polsce i na współpracę. Jak się okazuje taka współpraca między różnymi przedsiębiorstwami, nie tylko w obszarze jednej branży, jest realna. – Jestem o tym przekonana, że taka współpraca jest możliwa – zapewnia Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP - Przystępujemy do Forum, gdzie dużą wartością jest możliwość wymiany wiedzy. Jest to współpraca również z partnerami społecznymi. Dołączamy do forum, bo wychodzimy z założenia, że razem po prostu uda się zrobić więcej na rzecz szczytnych celów.

- LPP to przykład firmy, która bardzo chętnie włącza się w inicjatywy związane z odpowiedzialnym biznesem, gotowa jest słuchać interesariuszy i podjąć zarządzanie swoim wpływem w łańcuchu dostaw - tłumaczy Marzena Strzelczak - Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad tłumaczeniem wytycznych OECD dotyczących sektora tekstylno-odzieżowo-obuwniczego. To dowodzi, że polska administracja jest zainteresowana podnoszeniem standardów i są przedsiębiorstwa, które także dostrzegają tę potrzebę. Polska gospodarka potrzebuje firm faktycznie zaangażowanych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu z tego sektora.

d1ies16

Świadomy CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi swoją misję szerzenia wiedzy o CSR od 17 lat. To szereg działań edukacyjnych, ale i praktycznych, które wprowadzają polskich przedsiębiorców w świat społecznej odpowiedzialności biznesu, która na świecie jest standardem, a w Polsce dopiero nim się staje. Od tego roku powstał obowiązek raportowania niefinansowego dla około 300 firm w Polsce. Oznacza to, że CSR na stałe wpasowuje się w struktury przedsiębiorstw.

Chociaż komórka odpowiedzialna za CSR funkcjonuje w firmie dość krótko, to LPP prowadzi działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu prawie od początku swojej działalności. - Darowizny rzeczowe o naprawdę dużych wartościach, około miliona złotych rocznie, są realizowane od 1996 roku – wymienia Anna Miazga - Dużo działań jest związanych z zaangażowaniem w nasze najbliższe otoczenie. Działalność w obszarze kontroli łańcucha dostaw trwa od 2014 roku.

Szczególny nacisk na ten zakres firma położyła po katastrofie budowlanej w Dhace (2013 rok), stolicy Bangladeszu, gdzie wśród ofiar znaleźli się także pracownicy szyjący dla marek LPP. Odpowiedzialność biznesu to także wspieranie rozwoju i pasji pracowników firmy. W 2017 roku LPP przeznaczyła na ten cel już ponad 250 tysięcy złotych. Spółka stworzyła swój autorski projekt "Pierwsza Przymiarka", który adresowany jest do podopiecznych rodzinnych domów dla dzieci wchodzących w dorosłe życie. Ma on przygotować młodych ludzi do samodzielnego życia na własny rachunek.

d1ies16

Polityka CSR pomaga nam w efektywnym porządkowaniu wielu inicjatyw i kontroli nad nimi – tłumaczy Anna Miazga - To jest przede wszystkim nowo przyjęta strategia na lata 2017-2019. Bardzo ważny jest także raport zintegrowany, który upublicznimy w połowie 2018 roku, a opiszemy w nim kompleksowo działania LPP.

Świadomość CSR wśród konsumentów i samych przedsiębiorstw wzrasta, choć to jeszcze wierzchołek góry lodowej. - Wraz z firmą KPMG w 2014 roku przeprowadziliśmy badania. Okazało się, że 54 proc. dużych i średnich przedsiębiorców pozostaje nieaktywnych w zakresie CSR – mówi Marzena Strzelczak - Od tego czasu z pewnością dokonał się postęp, ale sporo pracy przed nami w zakresie podnoszenia świadomości liderów biznesu, menedżerów i po prostu Polaków. To zresztą na pewno największe wyzwanie. To odpowiedzialni konsumenci mają największy wpływ na wzrost odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Jest jednak sporo liderów CSR w Polsce. Na przykład PKN Orlen, PGNiG, Tauron, Polpharma, Grupa Adamed, Amica. W tym także LPP podjęło wyzwanie i wyznacza standardy odpowiedzialnego biznesu w branży odzieżowej. – Nie ma jednego momentu, od którego firma jest społecznie odpowiedzialna. To proces. Coraz więcej firm go rozpoczyna i doskonali własne sposoby zarządzania, dialog z otoczeniem, nowe procedury i dobre praktyki CSR – podsumowuje Marzena Strzelczak.

Materiał powstał przy współpracy z firmą LPP

d1ies16

Podziel się opinią

Share
d1ies16
d1ies16