Trwa ładowanie...
dpiks2h

Pozew o łożenie na utrzymanie domu - kiedy można złożyć?

Wiele z nas zmaga się z niesprawiedliwym podziałem obowiązków między małżonkami. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, kiedy małżonek nie chce partycypować w kosztach utrzymania domu, a całą swoją wypłatę przeznacza wyłącznie na swoje potrzeby i przyjemności. Jak temu zaradzić? Jednym z radykalnych wyjść z sytuacji jest złożenie pozwu o alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Pozew o łożenie na utrzymanie domu jest częstym finałem sporu w małżeństwie o partycypowanie w podstawowych kosztach utrzymania domu i rodziny
Pozew o łożenie na utrzymanie domu jest częstym finałem sporu w małżeństwie o partycypowanie w podstawowych kosztach utrzymania domu i rodziny (iStock.com, Fot: AndreyPopov)
dpiks2h

Łożenie na utrzymanie domu — podstawa prawna

Podstawowe kwestie na temat praw i obowiązków małżonków uregulowane zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Z przepisów tego kodeksu jasno wynika, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Zobowiązani są oni także do wzajemnej pomocy, co ma być podyktowane dobrem rodziny. Ponadto każdy z małżonków jest prawnie zobowiązany do tego, by według swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Przy czym dopuszcza się, by zadośćuczynieniem były starania włożone w wychowanie dzieci i utrzymanie gospodarstwa domowego. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że mamy prawo ubiegać się o to, by mąż łożył na utrzymanie domu tylko wtedy, gdy jego możliwości finansowe mu na to pozwalają.

dpiks2h

Kiedy można złożyć pozew o alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny?

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna pozostający w małżeństwie mają prawo ubiegać się o to, by ich partner partycypował w kosztach utrzymania domu. Jednakże do tego niezbędne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze związek musi być sformalizowany (dopuszczalna jest separacja), a po drugie możliwości finansowe partnera muszą pozwalać mu na zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Zdecydowanie za patologiczną można uznać sytuację, w której kobieta wydaje całą swoją pensję na utrzymanie rodziny, a mężczyzna zarobione przez siebie pieniądze wydaje na swoje przyjemności bez konsultacji z żoną.

Zanim zdecydujemy się na złożenie pozwu o łożenie na utrzymanie domu, możemy skorzystać ze znacznie prostszych rozwiązań. Jednym z nich jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o to, żeby wynagrodzenie za pracę jednego małżonka było w całości wypłacane do rąk drugiego małżonka. Przy czym warunkiem wydania takiego nakazu jest udowodnienie przed sądem, że współmałżonek nie spełnia obowiązku partycypowania w zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny oraz że nie nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego.

dpiks2h

Pozew o alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny — i co dalej?

Przed podjęciem decyzji o złożeniu do sądu rejonowego pozwu o łożenie na utrzymanie domu warto uprzednio skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym i sprawdzić, czy zachodzi taka podstawa prawna.

W pozwie o łożeniu na utrzymanie domu powinny znaleźć się następujące informacje:

  • Wartość przedmiotu sporu — zazwyczaj jest nim miesięczna wysokość wynagrodzenia współmałżonka.
  • Przedmiot wnioskowania — zasądzenie od pozwanego określonej kwoty tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny.
  • Uzasadnienie wniosku — wskazanie, że mąż nie spełnia obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Dodatkowo do pozwu o alimenty należy dołączyć dokumenty: odpis pozwu, odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci (opcjonalnie), zaświadczenie z miejsca pracy powódki.

dpiks2h

Podziel się opinią

Share

dpiks2h

dpiks2h