Trwa ładowanie...
d1c6fix

Czas wolny – pedagogika społeczna

Największą szansę na rozwój zainteresowań i regenerację daje czas wolny. Pedagogika społeczna to nurt nauki, która bada jego znaczenie. Jak zmienia się kultura czasu wolnego? Co na nią wpływa? Oto wyniki najnowszych badań.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Problematyka czasu wolnego zajmuje szczególne miejsce w pedagogice społecznej
Problematyka czasu wolnego zajmuje szczególne miejsce w pedagogice społecznej (iStock.com)
d1c6fix

Czas wolny – definicja

W pedagogice społecznej istnieje wiele definicji czasu wolnego, ale na ogół podkreśla się w nich, że jest to czas, jaki pozostaje człowiekowi do swobodnej dyspozycji, kiedy już wykona wszystkie czynności obowiązkowe. W czasie wolnym nie ma już żadnych przymusów – nosi on znamiona dobrowolności i niekomercyjności oraz jest źródłem satysfakcji.

Istnieje cały szereg form spędzania czasu wolnego, charakterystycznych dla poszczególnych grup wiekowych i środowisk wyodrębnianych m.in. ze względu na miejsce zamieszkania. Jego naczelna funkcja – rekreacyjna – pozwala na regenerację sił zużytych w trakcie pracy i nauki, poprawę stanu zdrowia, jak również szeroko pojęty rozwój psychiczny, fizyczny i duchowy.

d1c6fix

Czas wolny – szanse i zagrożenia

W pedagogice społecznej mówi się o tym, że czas wolny wpływa zarówno na jakość życia, jak i na osobowość człowieka. Jest nierozłącznie związany z rozwijaniem zainteresowań i zdolności, uczestniczeniu w życiu społecznym, zdobywaniem nowych doświadczeń.

Czas wolny niesie jednak za sobą nie tylko szanse na samodoskonalenie i odzyskiwanie pozytywnej energii, ale również zagrożenia związane z jego niewłaściwym zagospodarowaniem. We współczesnej rzeczywistości szczególnie niebezpieczne wydają się zagrożenia w cyberprzestrzeni, które mają wpływ na zdrowie, psychikę, moralność i odnajdywanie się w społeczeństwie.

d1c6fix

Jak wynika z badań naukowych, błędy w organizowaniu wolnego czasu mogą prowadzić do rodzenia się przemocy, agresji, jak również innych niepokojących zjawisk, np. samotności w sieci oraz nowych form sekt i subkultur. Sposób jego spędzania ma bezpośredni wpływ nie tylko na jednostkę, ale na całe społeczeństwo.

Czas wolny dzieci i młodzieży

Brak umiejętności zaplanowania czasu wolnego pozostaje z człowiekiem na całe życie i powoduje jego wyuczoną bezczynność. Silnie zakorzenione nawyki i upodobania rzutują na postawę wobec innych ludzi i siebie samego. Dlatego czas wolny w pedagogice społecznej jest zagadnieniem poruszanym najczęściej w kontekście dzieci i młodzieży.

Rozmaite badania prowadzone na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dowodzą, że młodzi ludzie preferują bierne formy spędzania wolnego czasu. Dominującą rolę w planowaniu wolnych wieczorów i weekendów zaczyna odgrywać internet, który w wielu ankietach przeprowadzanych wśród uczniów szkół i studentów jawi się jako bardziej atrakcyjny niż spotkania towarzyskie czy sport. Na popularności nie tracą również telewizja i gry komputerowe.

Niepokojący jest również fakt, że czas wolny dzieci i młodzieży – podobnie jak w przypadku osób dorosłych – stałe się pojęciem nieostrym. Coraz trudniej odgraniczyć go od czasu pracy/nauki, który wypełnia nie tylko dni powszednie, ale również weekendy. Ma to związek z rosnącymi wymaganiami na rynku pracy. Czas wolny w świetle pedagogiki społecznej niebezpiecznie się kurczy.

d1c6fix

Podziel się opinią

Share

d1c6fix

d1c6fix