Blisko ludziMinisterstwo zrywa umowę na działania przeciwko przemocy wobec kobiet

Ministerstwo zrywa umowę na działania przeciwko przemocy wobec kobiet

Ministerstwo zrywa umowę na działania przeciwko przemocy wobec kobiet
Źródło zdjęć: © 123RF.COM
15.12.2016 09:22, aktualizacja: 15.12.2016 15:38

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zerwało umowę na działania przeciwko przemocy wobec kobiet. Pismo w tej sprawie otrzymała w środę Fundacja Autonomia, która realizuje m.in. szeroko nagłośnioną akcję „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Członkowie fundacji twierdzą, że decyzja ministra zapadła dzień po nagłej kontroli w ich biurze. Jaka jest odpowiedź ministerstwa?

Przedstawiciele fundacji na razie nie komentują sprawy i nie ujawniają uzasadnienia, które szefowa resortu, Elżbieta Rafalska, podaje w liście. Przed podjęciem dalszych kroków, konsultują się z prawnikami. Wiadomo, że współpraca zostaje zerwana ze skutkiem natychmiastowym, a ministerstwo domaga się zwrotu kwoty dotacji.

W opublikowanym komunikacie ministerstwo wyjaśnia: "9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązał umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania w ramach Programu FIO na lata 2014-2020. Powodem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym były naruszenia, jakie stwierdzono, w trakcie realizowanego przez Fundację zadania. Ministerstwo, tak jak każdy organ administracji publicznej, zlecający realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, dokonuje ich monitoringu, kontroli i oceny. W omawianym przypadku przeprowadzono czynności sprawdzające wraz z monitoringiem realizacji projektu. Są to działania rutynowe, przeprowadzane corocznie przez resort rodziny wobec organizacji pozarządowych realizujących projekty. O monitoringu projektów mówi zarówno Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jak i sam Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, których postanowień podmioty wykonujące zadania zlecone w ramach FIO zobowiązują się przestrzegać. Wdrażając Program FIO 2014-2020 Ministerstwo przeprowadziło 81 monitoringów w 2015 roku natomiast w roku 2016 było ich 61".

Nie wiadomo jeszcze, konkretnie o jakich naruszeniach mowa w komunikacie. Umowa dotyczyła realizacji zadania „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć”. W ramach tego projektu realizowane były m.in. warsztaty antyprzemocowe dla kobiet i dziewcząt oraz Kampania "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć".

Międzynarodowa Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" trwała w tym roku od 25 listopada do 10 grudnia. Jej hasłem przewodnim było "Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!". Organizatorki polskiej edycji zdecydowały się rozszerzyć ten zakres tematyczny by zwrócić również uwagę na szczególną sytuację kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną z uwagi na inne – poza płcią – cechy, które związane są z wychodzeniem poza dominującą normę – wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem, kolorem skóry, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem ekonomiczno-społecznym, wyznaniem bądź bezwyznaniowością itp.

Obraz
© www.autonomia.org.pl

Więcej na temat kampanii pisałyśmytutaj

Źródło artykułu:WP Kobieta