Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw
#11pytań o cyberprzemoc cz. 1

#11pytań o cyberprzemoc cz. 1

Michał Wroczyński jest psychiatrą i twórcą start-upu przeciwdziałającego cyberprzemocy. Pracę nad systemem Samurai Labs rozpoczął od analizowania wpisów...
Qaqwqwrqw

Qaqwqwrqw