Trwa ładowanie...
du5qpzh
rak

Tragiczna pomyłka lekarzy. Mło­dej matce zo­sta­ł mniej niż rok życia

Przez za­nie­dba­nie le­ka­rzy, dla 28-let­niej Sa­man­tha Be­aven z Bri­gh­ton to mogą być ostat­nie świę­ta. Po po­ro­dzie oka­za­ło się, że ko­bie­ta cier­pi na raka szyj­ki ma­ci­cy i zo­sta­ło jej kilka mie­się­cy życia. Lekarze pomylili raka z objawami ciąży.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Tragiczna pomyłka lekarzy. Mło­dej matce zo­sta­ł mniej niż rok życia
(facebook/Sam's fight for Life and Living online Auction)
du5qpzh

Przez za­nie­dba­nie le­ka­rzy, dla 28-let­niej Sa­man­tha Be­aven z Bri­gh­ton, mamy dwóch dziewczynek, to mogą być ostat­nie świę­ta. Po po­ro­dzie oka­za­ło się, że kobieta cier­pi na raka szyj­ki ma­ci­cy i zo­sta­ło jej kilkanaście mie­się­cy życia. Lekarze pomylili nowotwór z objawami ciąży.

Kobieta skarżyła się na silne bóle i krwawienia. Wyniki zleconych przez lekarzy podstawowych badań były jednak w normie. Do­pie­ro ko­lej­ne, tuż przed po­ro­dem, wy­ka­za­ły, że Sa­man­tha ma raka szyj­ki ma­ci­cy. Kobieta uro­dzi­ła có­recz­kę w 26 ty­go­dniu ciąży. Zaraz po porodzie za­czę­ła na­świe­tla­nie.

Trzy mie­sią­ce po uro­dze­niu Daisy, matka zo­sta­ła wy­pi­sa­na do domu. Od le­ka­rzy usły­sza­ła, że nie ma śladu po raku. Ra­dość nie trwa­ła jed­nak długo. W maju nowotwór po­wró­cił i za­ata­ko­wał płuca. Ko­bie­cie zo­sta­ło kilkanaście mie­się­cy życia. Samantha nie pod­daje się, bo chce żyć dla małej Daisy i jej 6-let­niej sio­stry Brac­ken.
- Są chwile, kiedy czuję się przytłoczona i przerażona, a potem patrzę na nich i wiem, że muszę pozostać silna - mówi kobieta.

Zdecydowała się poślubić swojego partnera - i ojca dziewczynek - Alexa. Jest zdeterminowana, bo wie, że to mogą być ich ostatnie wspólne święta. - Obiecałam im, że będę z nimi tak długo, jak się da.

du5qpzh

Z po­mo­cą zna­jo­mych zor­ga­ni­zo­wa­ła specjalną aukcyjną stronę internetową, na której zbiera pieniądze na leczenie. Wró­ci­ła do na­świe­tlań. Pró­bu­je też te­ra­pii al­ter­na­tyw­nych. Przy­go­to­wu­je się do świąt.

Na podstawie express.co.uk/(gabi),kobieta.wp.pl

POLECAMY:

* Przez lata wyrwała sobie włosy*

* Matka poprosiła o zgodę na eutanazję 12-letniej córki*

* "Rak nie zrobi ze mnie niewolnicy"*

du5qpzh

Podziel się opinią

Share

du5qpzh

du5qpzh