Trwa ładowanie...

Coaching biznesowy – twój osobisty doradca

Według badań Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało już coachingu jako formy biznesowego wsparcia. Również w Polsce przedstawiciele kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach coraz chętniej korzystają z tego typu rozwijania własnych kompetencji. Czym jest coaching biznesowy i jakie korzyści może przynieść firmie?

Share
Coaching biznesowy – twój osobisty doradca
Źródło: Thinkstockphotos
d45e48l

Według badań Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), ponad 85% firm w Wielkiej Brytanii korzystało już coachingu jako formy biznesowego wsparcia. Również w Polsce przedstawiciele kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach coraz chętniej korzystają z tego typu rozwijania własnych kompetencji. Czym jest coaching biznesowy i jakie korzyści może przynieść firmie?

Coaching biznesowy jest metodą, za pomocą której umiejętności, najbardziej potrzebne w prowadzeniu własnego biznesu, są wzmacniane i rozwijane. Klientem jest tu właściciel firmy lub członek wyższej kadry menedżerskiej, czyli osoby mające największy wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

d45e48l

Podstawą efektywnego coachingu jest partnerska relacja pomiędzy szkolącym a szkolonym. Obie strony są samodzielne i dopełniają się posiadanymi zasobami - coach dysponuje wiedzą i kompetencjami potrzebnymi do wyboru konkretnych umiejętności oraz opracowania planu ich rozwijania, klient natomiast wyraża gotowość do wspólnej pracy.

Nawiązanie właściwej, partnerskiej relacji, opartej na połączeniu tych zasobów, wywołuje efekt synergii, a w konsekwencji właściciel/menedżer rozwija swoje możliwości na takim poziomie, którego nie osiągnąłby pracując samodzielnie.

Każdy proces coachingowy musi być poprzedzony profesjonalną diagnozą, dzięki której precyzyjnie określone zostaną ograniczenia i możliwości klienta. Jest to podstawa skuteczności pracy coacha z klientem. Niezwykle subtelnym, ale jednocześnie bardzo ważnym czynnikiem jest maksymalne zaangażowanie ze strony coacha, tylko w takim przypadku proces będzie naprawdę skuteczny. Osoba prowadząca musi „czuć” potrzeby swojego klienta, angażować się we wspieranie osiągnięć, które są dla niego ważne.

d45e48l

Aby skutecznie rozwijać możliwości klienta i opracować efektywny proces coachingowy trzeba więc trafnie rozpoznać możliwości, zasoby i te ograniczenia, które można pokonać. Dzięki temu możliwe będzie określenie dalszej drogi rozwoju klienta i skuteczności jego zarządzania firmą. Profesjonalnie przeprowadzona diagnoza jest również podstawą zaufania pomiędzy klientem a coachem, które z kolei przekłada się na sukces we wspólnej pracy.

Coaching, jako metoda wspierania biznesu, pojawił się w związku z coraz silniejszą potrzebą przetrwania na rynku. Przedstawiciele kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach w odpowiedzi na wzrastające niebezpieczeństwo ze strony konkurentów szukają drogi do sukcesu w pracy nad własnymi umiejętnościami - z osobistym trenerem biznesowym.

Nie oznacza to jednak, że proces coachingowy jest łatwy i przyjemny. Wręcz przeciwnie, praca coacha i klienta wymaga gotowości i wspólnego zaangażowania. Właściciele i wysokiej rangi menedżerowie nie są jednak najłatwiejszą grupą osób do szkolenia. Problemem może być brak czasu i nawał obowiązków, ale również i brak otwartości na sugestie ze strony coacha. Trudno jest przyznać się do własnych ograniczeń, gdy zarządza się ogromnym przedsiębiorstwem. Część współczesnych menedżerów jest również zdania, że to raczej ich podwładni powinni się szkolić, a nie oni sami.

d45e48l

Rodzaje Coachingu

Coaching występuje w ośmiu głównych odmianach. Zakresy poszczególnych rodzajów nakładają się na siebie i mogą sprawiać wrażenie podobnych, jednak każdy z nich ma swoją wyraźną specyfikę i wymaga od trenera nieco innego doświadczenia oraz umiejętności.

Business Coaching – coaching biznesowy - dotyczy biznesu, który klient prowadzi lub ma zamiar prowadzić;

Expert Coaching – coaching specjalistyczny - dotyczy pewnej szczególnej dziedziny działalności, np. inwestowania na giełdzie;

Corporate Coaching – coaching organizacyjny - dotyczy organizacji, jej funkcjonowania i harmonijnego rozwoju;

d45e48l

Executive Coaching – coaching menedżerski – dotyczy wzrostu efektywności działania kadry kierowniczej;

VIP Coaching – coaching strategicznych osób - ukierunkowany na realizację celów tych osób, które są najważniejsze dla organizacji;

d45e48l

Performance Coaching – coaching osiągnięć podwładnego - coaching prowadzony przez przełożonego dla podwładnego;

Career Coaching – coaching kariery zawodowej – coaching jako wsparcie planowania i realizowania etapów kariery zawodowej;

Life Coaching – Coaching życia – dotyczy jakości całego życia klienta lub jego wybranego fragmentu.

Profesjonalny biznesowy coach:

W coachingu biznesowym sprawdzają się tylko najlepsi trenerzy. Zwróć więc uwagę na kwalifikacje swojego coacha, jego umiejętności, poproś o referencje. Kompetentny trener powinien:

d45e48l

• Rozpoznać i rozumieć motywy kierujące działaniami klienta i jego psychikę, gdyż jest to niezbędne dla opracowania skutecznego planu;

• Lubić i rozumieć biznes wraz z jego wyraźną specyfiką – wartości, celów, ale także i ograniczeń;

• Umieć skutecznie uczyć modyfikacji kluczowych umiejętności i nastawień. Przyswajane przez lata wartości nie są łatwe do zmiany. Bronimy naszych poglądów z całych sił, profesjonalny coach musi więc dotrzeć do ich źródła.

Obok czynników związanych z kompetencjami trenera, do prawdziwego sukcesu procesu coachingowego niezbędny jest jeszcze jeden element, a mianowicie… atmosfera. Coaching opiera się na pracy z możliwościami, ale także z ograniczeniami i problemami, trener i klient będą mierzyć się więc z tematami o różnej trudności. Zdarzą się trudne sesje, podczas których niezbędne okażą się takie cechy jak konsekwencja i zaangażowanie. Ważne jest więc, aby relacja coach – klient oparta była na szacunku i otwartości. Dopiero wtedy obie strony mają szansę efektywnie wykorzystać czas i ostatecznie odnieść zaplanowany sukces.

(dja/sr)

d45e48l

Podziel się opinią

Share
d45e48l
d45e48l