Trwa ładowanie...

Kobieta w zarządzie to sukces przedsiębiorstwa

Bezpieczniej jest inwestować w spółki, które wśród kadry kierowniczej mają przynajmniej jedną kobietę – pokazują badania prowadzone w ciągu ostatnich sześciu lat przez Credit Suisse Institute wśród 2360 firm na całym świecie.

Share
Kobieta w zarządzie to sukces przedsiębiorstwa
Źródło: 123RF
d2p8olk

Bezpieczniej jest inwestować w spółki, które wśród kadry kierowniczej mają przynajmniej jedną kobietę – pokazują badania prowadzone w ciągu ostatnich sześciu lat przez Credit Suisse Institute wśród 2360 firm na całym świecie. Ich wyniki finansowe były z reguły aż o 1/4 lepsze niż tych, w których najwyższe pozycje zajmowali wyłącznie mężczyźni. Jednocześnie autorzy opublikowanego raportu zaznaczają, że ta tendencja zauważalna jest szczególnie od 2008 roku, czyli od momentu, w którym kraje na całym globie zaczęły się zmagać z kryzysem gospodarczym.

- Nasze badania wskazują, że różnorodność płci wśród kadry kierowniczej wpływa na zwiększenie stabilności i wydajności przedsiębiorstwa – twierdzą przedstawiciele Credit Suisse Institute. – To dobry znak dla akcjonariuszy, bo może świadczyć o jego mniejszej zmienności rynkowej.

Okazuje się, że w branżach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem (m.in. służba zdrowia czy usługi finansowe), zatrudnionych jest więcej kobiet, niż w tych, które nie mają z nim do czynienia (np. przemysł ciężki, informatyka). Proporcje pomiędzy najwyższymi stanowiskami zajmowanymi przez kobiety różnią się przy tym w zależności od regionów i poszczególnych krajów. Optymistyczne wyniki są w Europie, gdzie liczba firm, w których wśród kadry zarządzającej znajdują się minimum trzy kobiety, przewyższa te, gdzie ich nie ma w ogóle (27,6 do 16,3 procent). Znacznie gorzej sytuacja wygląda natomiast w Azji i Ameryce Łacińskiej – tu ilość przedsiębiorstw z trzema i więcej kobietami na dyrektorskich pozycjach jest bardzo nieznaczna. Nasz kontynent przoduje też w kwestii dynamiki zmian dotyczących zróżnicowania płciowego w biznesie. W 2005 roku jedną lub więcej kobiet na najwyższych stanowiskach zatrudniała około połowa firm funkcjonujących w Europie, natomiast już pod koniec 2011 liczba ta wzrosła do 84
procent.

d2p8olk

Ponadto, widoczna jest tendencja, że im mamy do czynienia z większym przedsiębiorstwem, tym bardziej prawdopodobne, że na niektórych kluczowych pozycjach obsadzone są panie.

Wyraźnie wybijają się w tym względzie rynki skandynawskie. Nieco dziwić może za to wynik Szwajcarii czy Włoch, które w tym względzie wypadają słabo na tle pozostałych krajów Europy.

Najważniejszy wniosek przygotowanego przez Credit Suisse Institute raportu jest taki, że w latach 2005 – 2011 (bo ten okres był analizowany) firmy zatrudniające w zarządzie co najmniej jedną kobietę w zakresie wydajności cen akcji przewyższały te, w których rządzili wyłącznie mężczyźni.

Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem autorów badania, możemy wyróżnić siedem najważniejszych powodów, dla których większe zróżnicowanie płci w firmie może być związane z poprawą jej wydajności.

d2p8olk

To potwierdzenie, że firma jest dobra

Zauważalne jest zjawisko, że szczególnie duże przedsiębiorstwa, które cieszą się sukcesami, chętniej zatrudniają kobiety na najwyższych stanowiskach.

Zróżnicowanie w zespole wpływa na zaangażowanie w pracę

Okazuje się, że im mniej jednolita grupa (uwzględniając również płeć), członkowie zespołu chętniej przygotowują się do zadań, szersze jest też spectrum poruszanych zagadnień, co w rezultacie prowadzi do wypracowania lepszych rozwiązań. Ponadto, jak wiadomo, kobiety uznaje się za bardziej skutecznie w czytaniu ludzkich myśli. Automatycznie więc, jeśli w projekcie uczestniczy więcej kobiet, powinna naturalnie wzrosnąć wrażliwość grupy.

Lepsza mieszanka zdolności przywódczych

Badacze z firmy McKinsey wyróżniają dziewięć kluczowych kryteriów, które zazwyczaj charakteryzują dobrego lidera. Okazuje się, że kobiety – częściej niż mężczyźni – posiadają pięć z tych cech. Na przykład, panie uznaje się za szczególnie dobre w określaniu swoich obowiązków, a także w budowaniu relacji z pozostałymi pracownikami. Silną stroną liderów-mężczyzn jest natomiast podejmowanie samodzielnych decyzji i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Natomiast na podstawie badań przeprowadzonych przez NASA można stwierdzić, że kobiety są wrażliwe na potrzeby współpracowników i zorientowane na realizację zadań oraz udzielanie wskazówek innym. Dla odróżnienia, mężczyźni zostali scharakteryzowani jako rywalizujący i mało otwarci.

d2p8olk

Dostęp do większej puli talentów

Według danych UNESCO, do 2010 roku kobiety stanowiły aż 54 procent absolwentów wyższych uczelni na całym świecie. Bez względu na to, czy powodem takich statystyk jest ich determinacja, większy talent czy ambicja – każdy z czynników zwiększa szanse przedsiębiorstwa na pozyskanie wartościowego pracownika.

Kobiety lepiej wczuwają się w potrzeby konsumenta

Zwykle to kobiety są odpowiedzialne za prowadzenie budżetu domowego. Może mieć to przełożenie na lepsze zrozumienie preferencji klientów firmy.

Lepsza organizacja w firmie

Badania dowodzą, że bardziej zróżnicowana kadra zarządzająca wkłada więcej wysiłku w klarowną komunikację z pracownikami i lepiej dba o satysfakcję klienta.

Niechęć do ryzyka

Panowie, szczególnie ci o optymistycznym nastawieniu, są skłonni do zmiennych, często bardzo skrajnych, inwestycji. Tymczasem kobiety, niezależnie od tego, jak patrzą na życie, wykazują takie samo nastawienie do inwestowania: są ostrożniejsze. Firmy, posiadające co najmniej jedną kobietę w zarządzie redukują aż o 20 procent ryzyko bankructwa.

d2p8olk

Korzyści płynące z obsadzania kobiet na najwyższych stanowiskach w wielu krajach dostrzegli nie tylko pracodawcy, ale także rządy. W Norwegii w tym zakresie zaczęły obowiązywać nawet regulacje prawne. Z wzrastającego udziału kobiet w rolach przywódczych w świecie korporacyjnym powinny cieszyć się nie tylko same zainteresowane, ale także ich męscy współpracownicy.

Tekst: na podst. Raportu Credit Suisse Institute – „Zróżnicowanie płciowe a wydajność przedsiębiorstwa”/(ios/sr)

d2p8olk

Podziel się opinią

Share
d2p8olk
d2p8olk