Trwa ładowanie...

Polityka na obcasach

Polska polityka nadal nie jest domeną kobiet. Co mają zrobić, aby zyskać wyższą ocenę u wyborców? Powinny stawiać na pewność siebie, atrakcyjność fizyczną, spójne komunikaty werbalne i niewerbalne oraz autopromocję – takie wyniki płyną z badań przeprowadzonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Share
Polityka na obcasach
Źródło: 123RF
d24lxis

Polska polityka nadal nie jest domeną kobiet. Co mają zrobić, aby zyskać wyższą ocenę u wyborców? Powinny stawiać na pewność siebie, atrakcyjność fizyczną, spójne komunikaty werbalne i niewerbalne oraz autopromocję – takie wyniki płyną z badań przeprowadzonych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Małgorzata Januś, w ramach pracy magisterskiej w SWPS sprawdziła, co jest wyznacznikiem charyzmy u polskiego polityka. Pod naukową opieką dr hab. Hanny Bednarek, prof. SWPS, przebadała prawie 60 osób w wieku 21-34 lat, pokazując filmy z kampanii wyborczych 12 polityków samorządowych i ogólnopolskich, a następnie przeprowadziła badania kwestionariuszowe. Spośród 300 przymiotników ankietowani wyodrębnili ostateczną listę 10 atrybutów, jakie powinni posiadać politycy wzbudzający podziw wyborców, a wśród nich m.in. pewny siebie, inteligentny, zdecydowany, otwarty, energiczny, wiarygodny. Na tej podstawie badani określali predyspozycje wybranych polityków.

Według badań prowadzonych w SWPS wyznacznikami charyzmy w polityce są: spójność mimiki twarzy z komunikatem werbalnym, atrakcyjność fizyczna i styl autopromocyjny. Co ciekawe, inaczej niż w badaniach amerykańskich wyniki pokazują, że wysokość dźwięku głosu (na wymiarze wysoki-niski) nie wpływa na ocenę wiarygodności polityków.

d24lxis

Autopromocja kluczem do sukcesu kobiet

Okazało się, że kobiety ujawniające większą skłonność do autopromocyjnego stylu autoprezentacji zostały ocenione istotnie wyżej pod względem pewności siebie, inteligencji i wiarygodności. – Być może jest to spowodowane tym, że kobiety w polityce by być dostrzeżone i uznane muszą w większym stopniu stosować strategie autoprezentacyjne niż mężczyźni – podkreśla Małgorzata Januś.

Ponadto istnieją istotne różnice w ocenie pewności siebie i wiarygodności między kobietami i mężczyznami w polityce. Mężczyźni politycy są uznawani za bardziej pewnych siebie i wiarygodnych niż kobiety. – W większości społeczeństw kobiety częściej pełnią funkcje rodzinne niż zawodowe. Myśląc stereotypowo o polityce ludzie myślą raczej o świecie męskim. W związku z tym to mężczyznom-politykom przypisują w większym stopniu pozytywne cechy. To raczej mężczyzn uważają za bardziej kompetentnych, wiarygodnych, inteligentnych i bardziej „na swoim miejscu” niż polityków-kobiety, którym wciąż jeszcze w polskim społeczeństwie przypisywane są role raczej drugoplanowe – tłumaczy autorka pracy.

Pewna siebie kobieta jest atrakcyjna fizycznie

Analiza wyników pokazała, że atrakcyjność fizyczna istotnie wpływa na ocenę cech osobowości polityków. W przypadku kobiet, wszystkie kandydatki z wyższymi ocenami atrakcyjności uzyskały o wiele wyższe wyniki w ocenie pewności siebie. – W polityce atrakcyjność jest wyznacznikiem oceny pewności siebie, inteligencji i wiarygodności kandydatów. Można zatem powiedzieć, że im bardziej atrakcyjny polityk tym wyższa jest ocena jego pewności siebie, inteligencji i wiarygodności – dodaje Małgorzata Januś.

d24lxis

Podziel się opinią

Share
d24lxis
d24lxis