Trwa ładowanie...
d2u1fzr

"Rak nie zrobi ze mnie niewolnicy"

Złośliwego guza mózgu u 29-letniej Brittany Maynard zdiagnozowano w styczniu, niecały rok po tym, jak wyszła za mąż. Lekarze dawali jej wtedy od trzech do 10 lat życia. Jednak w kwietniu poinformowali ją, że guz, znany jako glejak wielopostaciowy urósł tak bardzo, że zostało jej najwyżej sześć miesięcy życia. Brittany zdecydowała, że to ona sama wyznaczy dzień swojej śmierci. Chce umrzeć 1 listopada.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
"Rak nie zrobi ze mnie niewolnicy"
(facebook.com/Brittany Maynard)
d2u1fzr

Złośliwego guza mózgu u 29-letniej Brittany Maynard zdiagnozowano w styczniu, niecały rok po tym, jak wyszła za mąż. Lekarze dawali jej wtedy od trzech do 10 lat życia. Jednak w kwietniu poinformowali ją, że guz, znany jako glejak wielopostaciowy urósł tak bardzo, że zostało jej najwyżej sześć miesięcy życia. Brittany zdecydowała, że to ona sama wyznaczy dzień swojej śmierci. Chce umrzeć 1 listopada.

Brittany razem ze swoją rodziną postanowiła przenieść się z Kalifornii do stanu Oregon, którego mieszkańcy mogą otrzymać na receptę środki przyspieszające ich śmierć.

– Chcę umrzeć w oto­cze­niu ro­dzi­ny, chcę aby bli­sko był mój mąż, mama i oj­czym, a także naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka. Umrę w sy­pial­ni, odej­dę spo­koj­nie, z bli­ski­mi u boku, z ulu­bio­ną mu­zy­ką w tle. Brak mi słów, żeby opo­wie­dzieć o uldze, jaką od­czu­wam, wie­dząc, że nie będę mu­sia­ła umie­rać w spo­sób, o jakim opo­wie­dzie­li mi le­ka­rze. Że rak nie zrobi ze mnie nie­wol­ni­cy – mó­wi Brit­ta­ny.

(fot. facebook.com/Brittany Maynard)

Ko­bie­ta do­da­je też, że nie jest sa­mo­bój­cą i że ma fiol­ki z tru­ci­zną. – Czuje ulgę, wiedząc, że mam możliwość umrzeć na własnych warunkach i chcę, aby inni w podobnej sytuacji również mieli tę opcję. Posiadanie tego wyboru na koniec życia stało się niezwykle ważne. To dało mi poczucie spokoju podczas burzliwego czasu, który był zdominowany przez strach, niepewność i ból - poruszające wyznanie Brittany w jednym z wywiadów dla CNN poruszyło cały kraj.

d2u1fzr

Hi­sto­ria Amerykanki stała się gło­śna, wy­wo­ła­ła dys­ku­sję o pra­wie do de­cy­do­wa­nia o wła­snej śmier­ci w przy­pad­ku osób śmier­tel­nie cho­rych i cier­pią­cych. Brit­ta­ny na­krę­ci­ła fil­mik i opu­bli­ko­wa­ła go w ser­wi­sie YouTu­be. Opo­wia­da w nim o tym, jak chcia­ła­by, aby wy­glą­da­ły ostat­nie dni jej życia. Do tej pory film obejrzano już ponad 6 mln razy.

Na podstawie dailymail.co.uk, (gabi/mtr), kobieta.wp.pl

POLECAMY:

* Nie współczuj, tylko działaj! Czyli jak możesz pomóc najbliższym i znajomym chorym na nowotwory*

* Czego nauczył mnie rak?*

* Polacy za eutanazją*

d2u1fzr

Podziel się opinią

Share
d2u1fzr
d2u1fzr