Trwa ładowanie...
dlbc2jl

Czy jesteś stabilna emocjonalnie?

Jakość życia zależy w dużej mierze od naszego zdrowia. Przy czym ważne jest nie tylko to, czy nie chorujemy, ale w jakiej kondycji jest nasze zdrowie psychiczne. Osoby stabilne emocjonalnie tryskają energią, nie zrażają się trudnościami, odnoszą sukcesy na każdym polu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Czy jesteś stabilna emocjonalnie?
(123RF)
dlbc2jl

Jakość życia zależy w dużej mierze od naszego zdrowia. Przy czym ważne jest nie tylko to, czy nie chorujemy, ale w jakiej kondycji jest nasze zdrowie psychiczne. Osoby stabilne emocjonalnie tryskają energią, nie zrażają się trudnościami, odnoszą sukcesy na każdym polu.

Ludzie zdrowi żyją dłużej, czerpią satysfakcję z pracy, mają grono przyjaciół, tworzą udane związki, potrafią w pełni wypoczywać i radzić sobie z konfliktami. John Cleese i Robin Skynner w poradniku dla wszystkich, którzy chcą przeżyć życie w emocjonalnym zdrowiu: „Żyć w tym świecie i przetrwać”, przedstawiają pewien ideał osobowości, nazywając go osobowością zdrową. Charakteryzują go poprzez sześć grup cech, postaw i umiejętności:

1. Życzliwość wobec świata

dlbc2jl

Postawa życzliwości nie przeczy trzeźwemu spojrzeniu na sytuacje życiowe i realizmowi. Gdy osoby życzliwe spotykają się z niechęcią, nie zrażają się i nie zmieniają swojego stylu bycia. Nie grają, nie robią niczego na pokaz, nie manipulują, więc są powszechnie lubiane.

2. Niezależność emocjonalna

Pozwala ona na elastyczność i szybkie przystosowywanie się do sytuacji. Osoby niezależnie emocjonalnie zdolne są do nawiązywania intymnych kontaktów, jak i zwiększania dystansu, gdy grozi im zranienie. Nie zaprzeczają emocjom i nie zafałszowują ich. Są w kontakcie z tym, co czują, nie uciekają same przed sobą. Przeżywają miłość jako radość z bliskości, a nie jako zależność. Nie muszą kontrolować bliskich, gdyż nie uzależniają się od nich. Nie oczekują od partnera wyłączności towarzyskiej, nie wpędzają go w stan izolacji, która skazywałaby go na zależność. Nie cierpią, gdy są daleko od partnera. Potrafią nawiązywać bliskie relacje, mają wielu znajomych. Radzą sobie dobrze z utratą partnera, zakończeniem związku. Nie jest im trudno przeżywać smutek, gdyż nie tłumią emocji i nie wypierają ich.

Potrafią prosić otwarcie o wsparcie, więc dostają je od swoich bliskich. Nie użalają się nad sobą, akceptują stratę i nie buntują się przeciw niej. Nie szukają romantycznej miłości, ale w pełni angażują się w bliską relację z partnerem. Nie zdradzają, nie nawiązują romansów, gdyż burzy to poziom otwartości oraz intymności w związku.

dlbc2jl

Rozróżniają miłość partnerską od miłości rodziców, opartej na opiece, wyłączności i zależności. Niezależność emocjonalna kształtowana jest od dzieciństwa. Duży wpływ ma styl wychowania. Jeśli matki są nadopiekuńcze, zaborcze, to dzieci przejawiać będą tendencje do zależności i odtworzą te niezdrowe wzorce w dorosłym życiu w relacji z partnerem.

3. Sprawne konsultowanie i podejmowanie decyzji

Osoby tak funkcjonujące potrafią współpracować i tworzyć zdrowe rodziny, których członkowie wspierają się wzajemnie. Rodzice dzielą władzę równo. W miarę potrzeby wspólnie podejmują decyzje. Robią to szybko i stanowczo, ale zawsze po konsultacji z dziećmi. Dzieci chętnie akceptują autorytet rodziców i czują, że nie mogą nimi manipulować. W rodzinach mniej zdrowych jeden rodzic jest dyktatorem, w rodzinach patologicznych panuje chaos i anarchia – nie ma możliwości wspólnego podejmowania rodzinnych decyzji.

4. Swobodna komunikacja

Umiejętność wyrażania siebie w sposób szczery i otwarty pozwala na budowanie dobrych relacji. Ważne jest nie tylko wygłaszanie opinii, ale też umiejętność komunikowania uczuć. U osób zdrowych emocjonalnie wszystkie emocje są dozwolone i uzewnętrzniane bez wstydu, także te niewygodne i doskwierające jak złość, gniew, zazdrość, smutek, lęk itd. Gdy członkowie rodziny otwarcie wyrażają swoje zdanie, daje im to poczucie wolności, autonomii i radość życia oraz uczy szacunku dla odmiennego widzenia świata. W rodzinach mniej zdrowych następuje zatarcie granic i jeden dominujący pogląd w rodzinie na wszystko. W rodzinach patologicznych zaś najsilniejsza osoba pozbawia inne wolności lub panuje chaos, w którym nikt nie wie, co czuje, i nieustannie myli cudze emocje z własnymi.

dlbc2jl

5. Realistyczne postrzeganie świata

Osoby zdrowe emocjonalnie widzą świat jakim jest, bez złudzeń i nadinterpretacji. Obraz rzeczywistości nie jest zafałszowany ich własnymi mechanizmami obronnymi (wyparcia, projekcji czy przeniesień). Odnoszą się z pełną otwartością do wszystkich aspektów życia. Mają silne poczucie dobra i zła.

6. Dobre radzenie sobie ze zmianami

Osoby o zdrowej osobowości dobrze radzą sobie ze stresem, szybko przystosowują się do nowych okoliczności. Akceptują chaos, z łatwością przeskakują z tematu na temat. Potrafią zajmować się wieloma rzeczami jednocześnie. Nie boją się swojego wnętrza, nawet jeśli jest trochę szalone. Są dowcipni i pełni energii. Nie muszą kontrolować siebie i innych. Mogą liczyć na wsparcie bliskich osób, rodziny, znajomych.

dlbc2jl

Alicja Krata– mediator; trener, superwizor; Prezes Zarządu Fundacji Mediare: Dialog-Mediacja-Prawo; założycielka Szkoły Miłości, w ramach której prowadzi coaching oraz warsztaty dla osób i par, które chcą budować dobre relacje, dialog i współpracę, tworzyć szczęśliwe związki.

(akr/bb)

Więcej na temat psychologii:

* Jak walczyć z uciekającym czasem?*

* Uzależnienie dlaczego powraca?*

* Jak walczyć ze stresem?*

* Jak wytłumaczyć córce rozwód?*

dlbc2jl

Podziel się opinią

Share

dlbc2jl

dlbc2jl